พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ป.ป.ท.เผย 5 หน่วยงานรัฐถูกร้องทุจริตสูงสุด “มหาดไทย” เต็งหนึ่ง

วันนี้ (3 ม.ค.2566) นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท) เปิดเผยสถิติการรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ตั้งแต่ 22 มิ.ย.2563-28 ธ.ค.2565 ว่าที่ผ่านมา มีการรับเรื่องร้องเรียน 2,351 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1,439 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 912

สำหรับพฤติการณ์ของหน่วยงานรัฐที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก คือ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยไม่ชอบ ทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างทั้งโครงการ ข่มขู่และเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ เพื่อปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติในหน้าที่ ยักยอกเงินหรือทรัพย์สินราชการ และการใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า อาจมีการทุจริต

โดยกระทรวงที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปลัด ทส. ขีดเส้น 7 วันตั้ง กก. สอบ “อธิบดีกรมอุทยานฯ”

ป.ป.ช.ล่อซื้ออธิบดีกรมอุทยานฯ ค้นเจอเงินอีก 5 ล้านในห้องทำงาน

“วราวุธ” สั่งตรวจสอบสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ฯ ทั้งหมด

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More