พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

กกต.เห็นชอบหลักเกณฑ์ แบ่งเขตเลือกตั้ง – จำนวน ส.ส.

วันนี้ (30 ม.ค.2566) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอให้ที่ประชุม กกต.ชุดใหญ่ พิจารณากำหนดจำนวนสมาชิก ส.ส.แบ่งเขตเลือกตั้ง ที่แต่ละจังหวัดพึงจะมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด โดยพิจารณาจากจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร เมื่อ 31 ธ.ค. 2565 ซึ่งมีจำนวน 66,090,475 คน จึงมีจำนวนประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ 165,226 คน ต่อจำนวน ส.ส. 1 คน และเสนอร่างประกาศ กกต.ว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. …. และแนวทางการแบ่งเขตเลือกตั้ง

ที่ประชุม กกต.พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงาน กกต.เสนอทั้ง 2 เรื่อง โดยมีจำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ดังนี้ 

ทั้งนี้ สำนักงาน กกต.ส่งเรื่องดังกล่าวให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กกต.เตรียมออกระเบียบ แบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขต สัปดาห์นี้

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More