พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ราชกิจจาฯ ประกาศ “พันธุ์ศักดิ์ ซาบุ” เลื่อนเป็น ส.ส. แทน “นิคม บุญวิเศษ”

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ที่รัฐสภา นายศุภชัย นาคสุวรรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เข้ารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตามประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ภายหลังจากที่ นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเสรีรวมไทย ลำดับที่ 5 ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนายประสงค์ สิ้นสุดลง จึงประกาศให้ นายศุภชัย นาคสุวรรณ์ ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคเสรีรวมไทย เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน โดยมี นางสาวศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ นางสาวปิยะธิดา อินทวารี ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ร่วมให้การต้อนรับ

จากนั้น นายพันธุ์ศักดิ์ ซาบุ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังปวงชนไทย ได้เข้ารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เช่นเดียวกัน ตามประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ภายหลังจากที่ นายนิคม บุญวิเศษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ของพรรคพลังปวงชนไทย ลำดับที่ 1 ได้มีหนังสือลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ นายศุภชัย นาคสุวรรณ์ มีชื่ออยู่ในลำดับที่ 13 ของบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทย และนายพันธุ์ศักดิ์ ซาบุ มีชื่ออยู่ในลำดับที่ 6 ของบัญชีรายชื่อพรรคพลังปวงชนไทย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ซึ่งได้ประกาศให้ นายนิคม บุญวิเศษ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อของพรรคพลังปวงชนไทย ลำดับที่ 1 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 

บัดนี้ นายนิคม บุญวิเศษ ได้มีหนังสือขอลาออกจากสมาชิกพรรคพลังปวงชนไทย ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ นายนิคม บุญวิเศษ สิ้นสุดลง ตามมาตรา 101 (8) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบกับผู้มีชื่ออยู่ในลำดับที่ 2 ถึงลำดับที่ 5 สิ้นสมาชิกภาพสมาชิกพรรคพลังปวงชนไทย

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไป ในบัญชีรายชื่อของพรรคพลังปวงชนไทยเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน ดังนี้

ชื่อพรรคการเมือง ลำดับที่ 6 นายพันธุ์ศักดิ์ ซาบุ ผู้ได้รับเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังปวงชนไทย ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ราชกิจจาฯ ประกาศ "พันธุ์ศักดิ์ ซาบุ" เลื่อนเป็น ส.ส. แทน "นิคม บุญวิเศษ"
ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More