พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

'เพื่อไทย' จี้ 'กกต.' ใช้อำนาจอย่างเป็นธรรม ไม่รับเรื่องยุบพรรคที่ไม่เป็นสาระ

พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์เรียกร้อง กกต. เรื่องการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการยุบพรรคการเมือง

พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์เรื่องการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการยุบพรรคการเมือง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมือง กรณีมีเหตุปรากฏว่าพรรคการเมืองกระทำตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 และเป็นเหตุในการยุบพรรค

ซึ่งได้มีการกำหนดระยะเวลาในการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งและพิจารณายืนยันคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญในกรอบเวลาเบื้องต้นคือ 67 วัน และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้อ้างว่าเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ.2565 ซึ่งได้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 นั้น

พรรคเพื่อไทย ขอยืนยันในหลักการว่า พรรคการเมืองถือเป็นสถาบันทางการเมืองที่เป็นของสมาชิกและประชาชน ไม่ควรที่จะมีอำนาจใดที่จะมายุบพรรคการเมือง เว้นเสียแต่พรรคการเมืองนั้นมีการกระทำอันเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างชัดแจ้ง และควรแยกแยะการกระทำความผิดส่วนบุคคลออกจากพรรคการเมือง พร้อมทั้งขอตั้งข้อสังเกตว่าการจัดทำกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการยุบพรรคการเมือง

และประกาศให้ทราบทั่วกันในช่วงเวลาที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระยะอันใกล้นี้ เป็นสัญญาณที่ไม่ปกติและอาจเป็นเหตุให้มีการกลั่นแกล้ง โดยการร้องให้มีการยุบพรรคการเมืองในเรื่องต่างๆ ทั้งที่เป็นสาระและไม่เป็นสาระ ซึ่งทั้งหมดนี้มีผลอย่างยิ่งต่อการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองและต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่จะมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกพรรคการเมืองนั้นๆ และไม่เป็นผลดีต่อการเลือกตั้งในภาพรวม

พรรคเพื่อไทย จึงขอเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตระหนักถึงปัญหา และผลกระทบดังกล่าว และขอให้ใช้อำนาจหน้าที่อย่างเที่ยงธรรม โดยหากมีกรณีการร้องให้มีการยุบพรรคไม่ควรรับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่เป็นสาระ โดยยื่นมาเพื่อหวังผลหรือกลั่นแกล้งทางการเมือง  และคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษกับคำร้องที่ยื่นมาในระยะเวลาที่มีการเลือกตั้ง

เพราะในเวลานี้มีพรรคการเมืองบางพรรคปราศรัยทำนองว่า อย่าไปเลือกพรรคนั้น เปล่าประโยชน์ไม่ได้เป็นรัฐบาล นอกจากนั้นต้องเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองนั้นได้ต่อสู้แก้ข้อกล่าวหาโดยมีระยะเวลาอย่างเพียงพอ มิใช่การเร่งรัดเพื่อสรุปความเห็นเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อสั่งยุบพรรคการเมือง ซึ่งอาจมีผลโดยตรงต่อการเลือกตั้งดังที่เคยเกิดขึ้นในอดีต  และสุดท้ายคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องดำเนินคดีโดยเด็ดขาดกับผู้ร้องเท็จด้วย

Press release 2 การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการยุบ.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More