พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

“โรม” ยื่น “ป.ป.ช.”เอาผิด “อุปกิต” ปมยื่นทรัพย์สินเป็นเท็จ-เอื้อประโยชน์การเมือง

วันนี้ (23 ก.พ.2566) นายรังสิมันต์ โรม โฆษกพรรคก้าวไกลยื่น ป.ป.ช.สืบเนื่องจากการอภิปรายทั่วไป ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 โดยขอให้ตรวจสอบนายอุปกิต ปาจรียางกูร ส.ว.ในการยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จหรือไม่ กรณีการขาย อัลลัวร์ รีสอร์ต

นอกจากนี้ยั้งขอให้สอบพฤติการณ์ที่อาจฝ่าฝืนต่อมาตรฐานทางจริยธรรม ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้างานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ปี 2561 หรือไม่

นายรังสิมันต์ ยังขอให้ตรวจสอบว่า นายอุปกิตที่ดำรงตำแหน่ง ส.ว.อันเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ กระทำผิดตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี 2561 มาตรา 28 (1)

นายรังสิมันต์อ้างว่า ได้ตรวจสอบข้อมูลหลักฐานพบว่า นายอุปกิตเปลี่ยนเจ้าของที่ดิน 1 งาน 47.7 ตร.ว.ซึ่งเป็นของ บ.ยูไนเต็ด เพาเวอร์ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค.ปี 2564 และยังพบว่า โฉนดดังกล่าวบริษัทยูไนเต็ดฯ ได้รับโอนมาจาก น.ส.ภาวิณี (สงวนนามสกุล) ซึ่งต่อมาใช้เป็นที่ทำการของพรรครวมไทยสร้างชาติ

ตามเอกสารหลักฐานที่แนบมาแสดงให้เห็นว่า ในขณะที่ก่อสร้างอาคารไม่แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค.2564 นั้นโครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นของ บ.ยูไนเต็ด และต่อมามีการโอนที่ดินดังกล่าวให้นายอุปกิต

จากนั้นเมื่ออาคารสร้างเสร็จก็เป็นที่ตั้งของพรรครวมไทยสร้างชาติ ตั้งแต่เดือน ส.ค.2565 และอ้างถึงพฤติการณ์ที่นายอุปกิต ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินระหว่างที่มีการก่อสร้างอาคารจนเสร็จจึงมีพฤติการณ์ที่ควรสงสัยว่า นายอุปกิตรับรู้อย่างต่อเนื่องว่าการสร้างอาคารสำนักงานนั้นเป็นการดำเนินการเพื่อตระเตรียมให้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรคการเมืองหรือไม่ เพราะจนถึงทุกวันนี้ยังไม่พบเอกสารการเช่าอาคารดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังอ้างถึงข้อเท็จจริงและเหตุอันควรสงสัยขอให้ ป.ป.ช.พิจารณาว่านายอุปกิตดำรงตำแหน่งเป็น ส.ว.ซึ่งมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญต้องไม่ฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ใต้อาณัติของพรรคการเมืองใด ประกอบกับมีมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระฯ ซึ่งไม่กระทำการใดให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่ง

แต่นายอุปกิตมีพฤติการณ์เป็นการจัดเตรียมให้ได้มาซึ่งที่ดินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเตรียมไว้ให้กับพรรคการเมืองใช้ประโยชน์โดยไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย

กรณีนี้ย่อมเข้าข่ายแสดงออกถึงความฝักใฝ่พรรคการเมืองซึ่งมีพฤติการณ์ไม่สอดคล้องกับการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ

ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของคุณสมบัติสมาชิกวุฒิสภาในมาตรา 111 (7) อันเป็นการกระทำฝ่าฝืนมาตรา 113 หรือกระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา 184 หรือ 185 กล่าวคือการที่ ส.ว.มีพฤติการณ์ฝักใฝ่ทางการเมืองย่อมเป็นเหตุให้ความเป็น ส.ว.สิ้นสุดลง จึงเป็นเรื่องร้ายแรงที่แสดงให้เห็นว่ากระทบต่อมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

นายรังสิมันต์ เชื่อว่า หากพบว่ามีความผิดเรื่องการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จ ส.ว. คนดังกล่าวก็จะถูกลงโทษด้วยอัตราโทษสูงสุดจำคุก 6 เดือน แต่มากกว่านั้นคือการพ้นจากตำแหน่ง ส.ว.และถูกตัดสิทธิทางการเมือง ส่วนความผิดฝ่าฝืนจริยธรรม ก็จะถูกลงโทษตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ ส.ส.พรรคก้าวไกล ได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ รวมถึงสำเนาโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของพรรครวมไทยสร้างชาติ และสำเนาเอกสารข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 24 ส.ค.2565

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More