พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

‘ซูเปอร์โพล’ชี้ ‘ภูมิใจไทย’ ขึ้นที่1 มีสิทธิมากสุดได้ชงชื่อนายกฯ ปาดหน้า ‘เพื่อไทย’

‘ซูเปอร์โพล’ เผยผลจัดเทียร์พรรคการเมืองชงชื่อนายกฯ ปาดหน้า ‘เพื่อไทย’ เข้าขึ้นเบอร์1 เผยผลโพลพบคนส่วนใหญ่ไม่รู้เสนอชื่อนายกฯ ต้องมี ส.ส. 25 คนขึ้นไป ระบุพรรคที่คาดว่าได้ สส. 25 คนขึ้นไป ‘เพื่อไทย-ภูมิใจไทย’ สูสี ส่วน “รวมไทยสร้างชาติ” จี้ติด

วันที่ 26 ก.พ. 2566 สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง “จัดเทียร์พรรคการเมือง เสนอชื่อนายกฯ” กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,444 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 23 – 25 ก.พ. 2566 โดยเมื่อถามถึงการรับรู้ต่อกฎหมายเรื่อง พรรคการเมืองที่เสนอชื่อผู้เข้าชิงนายกรัฐมนตรีต้องมี ส.ส. 25 คนขึ้นไปจึงมีสิทธิเสนอชื่อเข้าชิง พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.2 ไม่ทราบในรายละเอียด ไม่แน่ใจ ไม่ทราบเลย ในขณะที่เพียงร้อยละ 7.8 ทราบมาก่อนแล้วอย่างละเอียด เมื่อถามถึง พรรคการเมืองที่คาดว่าจะได้รับการเลือกตั้งมี ส.ส. 25 คนขึ้นไป พบว่า มีสองพรรคการเมืองสูสีไม่แตกต่างกันในทางสถิติ คือ พรรคเพื่อไทย กับ พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 58.6 กับร้อยละ 57.4 ในขณะที่ พรรครวมไทยสร้างชาติได้ร้อยละ 54.9 พรรคก้าวไกล ร้อยละ 44.3 พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 40.7 พลังประชารัฐ ร้อยละ 36.1 ไทยสร้างไทยร้อยละ 24.3 เสรีรวมไทย ร้อยละ 23.6 ชาติพัฒนากล้า ร้อยละ 22.2 และชาติไทยพัฒนา ร้อยละ 20.6 ตามลำดับ

ที่น่าสนใจ คือ ผลประเมินทางสถิติ ถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง พรรคการเมืองที่คาดว่าจะได้ ส.ส. 25 คนขึ้นไป จำแนกเป็น เทียร์ 1 และ เทียร์ 2 พบว่า ในกลุ่มเทียร์ 1 คือ กลุ่มพรรคการเมืองที่มีความเป็นไปได้มากที่จะได้ ส.ส. 25 คนขึ้นไป ได้แก่ พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 32.3 ขึ้นนำหน้า พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 26.8 รวมไทยสร้างชาติ ร้อยละ 11.0 ก้าวไกล ร้อยละ 10.7 ประชาธิปัตย์ ร้อยละ 5.3 และพลังประชารัฐ ร้อยละ 5.0 ในขณะที่ กลุ่มเทียร์ 2 คือ กลุ่มพรรคการเมืองที่มีความเป็นไปได้น้อยถึงไม่มีเลยที่จะได้ ส.ส. 25 คนขึ้นไป ได้แก่ ไทยสร้างไทย เสรีรวมไทย ชาติพัฒนากล้า ชาติไทยพัฒนา และอื่น ๆ รวมกันได้ร้อยละ 8.9 

ในการสำรวจครั้งนี้รายงานผลสำรวจของสำนักวิจัยซูเปอร์โพล ระบุว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นถึงการรับรู้รับทราบของประชาชนจำนวนหนึ่งที่ส่วนใหญ่ไม่ทราบในรายละเอียดถึงกฎหมายเรื่องพรรคการเมืองที่จะมีสิทธิเสนอชื่อใครเข้าชิงเป็นนายกรัฐมนตรีต้องมี ส.ส. 25 คนขึ้นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ดังนั้นการเสนอใครเป็นนายกรัฐมนตรีจึงเป็นประเด็นของการหาเสียงเรียกคะแนนนิยมที่เป็นคนละส่วนกับข้อกฎหมายหลังการเลือกตั้ง และเมื่อนำมาจัดเทียร์พรรคการเมืองเสนอชื่อนายกฯ แล้วพบว่า พรรคการเมืองที่อยู่ในกลุ่มเทียร์ 1 คือมีความเป็นไปได้มากที่จะได้ ส.ส. 25 คนขึ้นไป ถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง ได้แก่ พรรคภูมิใจไทย พรรคเพื่อไทย รวมไทยสร้างชาติ ก้าวไกล ประชาธิปัตย์ และพลังประชารัฐ ในขณะที่ กลุ่มพรรคการเมืองในเทียร์ 2 ได้แก่ ไทยสร้างไทย เสรีรวมไทย ชาติพัฒนากล้า ชาติไทยพัฒนาและอื่น ๆ อนึ่งเกณฑ์ในการแบ่งเทียร์พรรคการเมืองเป็นผลการประเมินทั้งจากการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งเชิงทัศนคติ ความคิดเห็นและการตัดสินใจเลือกถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง.

ซูเปอร์โพล -C0F3-4859-B3B6-711F02A6CF7C.jpeg

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More