พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

สภาฯ ถก พ.ร.ก.เลื่อนบังคับใช้ พ.ร.บ.อุ้มหายฯ 28 ก.พ.นี้

วันนี้ (27 ก.พ.2566) นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวถึงการพิจารณา พ.ร.ก.แก้ไข พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการกระทำให้บุคคลสูญหาย ที่จะพิจารณาในวันที่ 28 ก.พ.นี้ ว่า มีทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลที่ไม่เห็นด้วยกับการออก พ.ร.ก.ฉบับดังกล่าว ว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 172 หรือไม่

ก่อนหน้านี้ก็มี ส.ส.ใช้เวลาหารือในที่ประชุมเรื่องนี้และยอมรับว่า มีบางฝ่ายกังวลว่าจะมีการยื่นเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่า พ.ร.ก.ที่ออกมานี้ขัดต่อมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งสมาชิกสามารถทำได้ในการเข้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ในการประชุมวันที่ 28 ก.พ. บรรจุระเบียบวาระเรื่องเดียว ซึ่งก็ต้องเดินหน้าพิจารณา เว้นแต่หากองค์ประชุมไม่ครบก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ หากสามารถเปิดประชุมได้มีการลงมติแล้วมีมติไม่อนุมัติก็ถือว่าไม่ผ่าน ซึ่งหมายถึงการเลื่อนบังคับใช้กฎหมายก็ไม่มีผล

และยืนยันว่าการพิจารณา พ.ร.ก. ไม่สามารถที่จะชะลอได้ แต่มีเพียงช่องทางที่สมาชิกใช้สิทธิทางกฎหมายในการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในช่วงเวลาที่ยังไม่มีการลงมติ โดยการเข้าชื่อ 1 ใน 5 ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่ ซึ่งหากมีการยื่นมาในฐานะประธานสภาก็ต้องยื่นส่งศาลรัฐธรรมนูญภายใน 3 วัน

พร้อมกันนี้ชี้แจงว่า พ.ร.ก. ฉบับดังกล่าวรัฐบาลส่งมายังสภาในวันที่ 23 ก.พ. ช่วง 16.15 น. จึงต้องหาหรือว่าจะนัดประชุมวันไหน และนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ วิปรัฐบาลแจ้งว่าทุกฝ่ายพร้อมหารือในวันที่ 28 ก.พ. ซึ่งองค์ประชุมก็ต้องเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายรัฐบาล

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More