พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ราชทัณฑ์ ยืนยันไม่มีห้องนอน VIP ติดแอร์ – ปลอดบุหรี่

วันนี้ (7 มี.ค.2566) นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ โฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวบนสื่อออนไลน์ประเด็นที่มีห้องนอน VIP เป็นห้องแอร์ สามารถสูบบุหรี่ รวมถึงการให้รับชมรายการโทรทัศน์ตามความพอใจ ซึ่งประเด็นดังกล่าวอาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดต่อการควบคุมดูแลผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ พร้อมชี้แจงในประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ ดังนี้

1.การสูบบุหรี่ในเรือนจำ ก่อนปี 2561 มีการอนุญาตให้ผู้ต้องขังสูบบุหรี่ หรือยาเส้นได้ แต่จำกัดพื้นที่และเวลา เมื่อขึ้นเรือนนอนแล้วห้ามสูบโดยเด็ดขาด จนกระทั่งในปี 2562 ได้มีประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดเพิ่มเติมสถานที่ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยกำหนดให้เรือนจำซึ่งเป็นสถานที่ราชการเป็นเขตปลอดบุหรี่และห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในเรือนจำ และยกเลิกการสูบบุหรี่ในเรือนจำโดยเด็ดขาด ไม่มีการจำหน่าย และเป็นเรือนจำปลอดบุหรี่ทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพของผู้ต้องขังเป็นสำคัญ หากมีการลักลอบเกิดขึ้นเป็นความผิดทางกฎหมาย และผู้ที่ลักลอบนำเข้าจะต้องถูกดำเนินการทางวินัยอย่างถึงที่สุด

2.ประเด็นเรื่องมีแอร์สำหรับห้องนอน VIP ในเรือนจำ ชี้แจงว่า ห้องนอนของผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ เป็นห้องนอนพัดลมทั้งหมด ไม่มีแอร์สำหรับห้องใดเป็นการเฉพาะโดยเด็ดขาด

3.การรับชมรายการโทรทัศน์ ได้จัดให้ผู้ต้องขังสามารถรับชมรายการต่าง ๆ ได้ ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะหลังขึ้นเรือนนอนหรือวันหยุด ตามที่ได้กลั่นกรองคัดเลือกรายการที่มีสาระประโยชน์ เพื่อพัฒนาความรู้และคลายความเครียด ตลอดจนมีการสวดมนต์พร้อมกันเป็นประจำทุกวัน ไม่ได้มีผู้ต้องขังรายหนึ่งรายใดที่สามารถเปิดทีวีรับชมรายการได้เป็นการเฉพาะ

นายสิทธิ ยืนยันว่า กรมราชทัณฑ์ได้ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ต้องขังทุกคนพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกัน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของเรือนจำ (SOPs) โดยคำนึงถึงกรอบของกฎหมายและหลักมนุษยธรรมมาโดยตลอด

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More