พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

กกต.แจกคู่มือสมัคร ส.ส.แบ่งเขต-บัญชีรายชื่อ เตรียมพร้อมรับเลือกตั้ง

วันนี้ (10 มี.ค.2566) กกต.เผยคู่มือการสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อเตรียมพร้อมกับการที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะสิ้นสุดลง ในวันที่ 23 มี.ค.2566 ตามมาตรา 102 ของรัฐธรรมนูญ จะต้องดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ซึ่งเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับแล้ว กกต.จะต้องมีประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

รวมถึงจะต้องมีประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดสถานที่ ที่พรรคการเมืองจะยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ การรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นขั้นตอนสำคัญประการหนึ่งของกระบวนการจัดการเลือกตั้ง

กกต.จึงได้จัดทำคู่มือการสมัครรับเลือกตั้ง สำหรับผู้สมัครและพรรคการเมือง และคู่มือปฏิบัติงานการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง รวมถึงเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการและการเตรียมการด้านเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งผู้สมัครและพรรคการเมือง

รวมไปถึงประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ รวมถึงหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More