พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ก้าวไกลเมืองคอน ทำไพรมารี่โหวต ลั่นกลองรบพร้อมเลือกตั้ง

ก้าวไกลเมืองคอน ทำไพรมารี่โหวตรับรองว่าที่ผู้สมัครครบ 10 เขต ลั่นกลองรบพร้อมเลือกตั้ง

วันที่ 19 มี.ค.2566 เวลา 13.00 น. ที่สำนักงานชั่วคราวพรรคก้าวไกลนครศรีธรรมราช ถนนมณีวัตร ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการจัดประชุม ทำไพรมารี่โหวตรับรอง ว่าที่ผู้สมัครส.ส. แบบแบ่งเขต ทั้ง 10 เขตของจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีว่าที่ผู้สมัครที่ถูกรับรองดังนี้

พรรคก้าวไกลนครศรีธรรมราช เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครแล้ว

เขต 1 นายปกรณ์ อารีกุล

เขต 2 นายพสุธน โมคคัลลา

เขต 3 น.ส.ชนิศา ชูเมือง

เขต 4 ร.ต.ท.อุ้ง ธรรมปรีชา

เขต 5 นายเอกชัย ควรศิริ

เขต 6 นายปิยะวัฒน์ ศิริพันธ์ุพงศ์

เขต 7 นายพุฒิพงศ์ ลุ่ยจิ๋ว

เขต 8 นายปรีชานนท์ สรรพจิตต์

เขต 9 นายพีรกิตต์ แก้วนก

เขต 10 น.ส.นิชนา ลาภานันท์

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากสมาชิกพรรคที่เดินทางมาร่วมการประชุมในวันนี้ ยังมีนายสมชาย ฝังชลจิตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ เข้าร่วมการประชุม มีนายพยงค์ ธานีรัตน์ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยนอกจากจะมีการรับรองว่าที่ผู้สมัครแบบแบ่งเขตในจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว ยังมีการรับรองรายชื่อว่าที่ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกล จำนวน 100 รายชื่อ โดยไม่มีการเรียงลำดับก่อนหลังอีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More