พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

พันธมิตรจับมือรายงานผลเลือกตั้ง ส.ส. คาดรู้ผลคืนปิดหีบ

วันนี้ (21 มี.ค.2566) การเตรียมรายงานผลการเลือกตั้งครั้งนี้ มีพันธมิตร 50 องค์กรเข้าร่วม เช่น สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย), สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สำนักข่าวอีกกว่า 30 แห่ง

จับมือกับองค์กรภาคประชาสังคม องค์กรพันธมิตร อาทิ สมาคมฟินเทคประเทศไทย, สมาคมเมตาเวิร์สไทย, D-Vote, โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดประเทศไทย, สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย, สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย โดยใช้แอปพลิเคชันรายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง และใช้เทคโนโลยี Crowdfunding ระดมทุน เพื่อให้เกิดการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งทุกเขตให้มากที่สุด

ทั้งนี้ คาดว่าจะทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในเบื้องต้นรอบแรก 2 ชั่วโมงหลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17.00 น. และทราบแนวโน้มสัดส่วนคะแนนแบบ ส.ส.บัญชีรายชื่่อ และ ส.ส.เขตที่มีคะแนนนำอันดับหนึ่งครบทุกเขต ไม่เกิน 21.00 น.วันที่ 14 พ.ค.2566

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More