พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

กกต.ประกาศ 77 จังหวัดมีสิทธิเลือกตั้ง 52.28 ล้านคน

วันนี้ (22 มี.ค.2566) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค.2566 ข้อมูลจากสำนักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 22 มี.ค.2566 มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่ 14 พ.ค. แยกรายจังหวัดรวม 77 จังหวัด มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ​52,287,045 คน

กรุงเทพมหานคร มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุด 4,469,280 คน รองลงมาเป็น จ.นครราชสีมา มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2,124,587 คน, อุบลราชธานี 1,477,644 คน, ขอนแก่น 1,453,689 คน และเชียงใหม่ 1,333,088 คน ตามลำดับ

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 25 มี.ค.-9 เม.ย.

นอกจากนี้ สำนักงาน กกต. เปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตเลือกตั้งน้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง

และผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.-9 เม.ย.นี้

สำหรับการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า สามารถดำเนินการได้ 4 ช่องทาง ได้แก่

  1. ยื่นคำขอด้วยตนเองต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือยื่นคำขอต่อเอกอัคราชทูตหรือผู้ที่เอกอัคราชทูตมอบหมาย
  2. ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ จาหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
  3. ยื่นคำขอทางอินเทอร์เน็ตทางดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันของกรมการปกครอง (ThalD)
  4. แอปพลิเคชัน Smart Vote สามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องนำส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ได้ที่สายด่วน 1444

รายละเอียดจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 14 พ.ค.2566

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More