พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

Smart Vote แอปฯ ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ตั้งแต่วันนี้ – 9 เม.ย.66

วันนี้ (25 มี.ค.2566) ผู้ที่จะลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง สามารถยื่นคำขอได้ 2 ช่องทาง คือ ยื่นต่อนายทะเบียนท้องถิ่น หรือ ทางไปรษณีย์

แต่ถ้าต้องการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต สามารถยื่นได้ 3 ช่องทาง โดยเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางก็คือทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์กรมการปกครอง หรือแอปพลิเคชัน Smart vote

เอกสารใช้เพียงบัตรประชาชนและแบบคำร้องขอใช้สิทธิ์ แต่คนที่จะใช้สิทธินอกเขต ต้องเลือกเขตที่ตัวเองจะไปใช้สิทธิด้วย

วิธีลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต

วิธีลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ทางอินเทอร์เน็ตสามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ต้องนําส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนแต่ต้องกรอกข้อมูล หากเคยลงทะเบียนแล้ว แต่ต้องการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนน ให้ระบุสถานที่ ที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

เมื่อยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ระบบจะแสดงแบบตอบรับเป็นหลักฐาน ประกอบการลงทะเบียน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง

การยกเลิกลงทะเบียน

ถ้าจะขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ก็ต้องเข้าไปขอยกเลิกการลงทะเบียน แล้วบันทึกข้อมูล

กกต.กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 7 พ.ค.2566 เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งในเขตและนอกเขตเลือกตั้ง และยังเป็นวันลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการ ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุอีกด้วย

หากไม่สะดวกเลือกตั้งวันที่ 14 พ.ค.2566 สามารถลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 เม.ย.2566

อ่านข่าวเพิ่ม : 

เพื่อไทยเปิดตัว 33 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ชูนโยบายเพื่อคนกรุงเทพ 10 ด้าน

“ทักษิณ” เลือก พปชร.ทางออกสุดท้ายตั้ง รบ. มั่นใจ พท. 310 เสียง เหตุคนเบื่อ “ประยุทธ์”

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More