พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ศาลปกครองพิพากษากรมที่ดินละเลยปฏิบัติหน้าที่ ปมที่ดินเขากระโดง

วันนี้ (30 มี.ค.2566) ศาลปกครอง​กลางนัดอ่านคำพิพากษา​ในคดีที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ยื่นฟ้องกรมที่ดินและอธิบดีกรมที่ดิน กรณีเอกสารสิทธิ​ทับซ้อนที่ดินของการรถไฟฯ บริเวณแยกเขากระโดง จ.บุรีรัมย์​

นายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า วันนี้ศาลพิพากษาว่า กรมที่ดินละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ตั้งคณะกรรมกาาสอบสวนตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และยกฟ้องกรณีที่การรถไฟฯ เรียกความเสียหายทางแพ่ง

อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า เคารพคำพิพากษาศาล ที่ผ่านมายอมรับว่าการรถไฟฯ ไม่เคยมายื่นสอบเขตที่ดินเลย ซึ่งศาลได้สั่งให้ทั้งการรถไฟ​ฯ และกรมที่ดิน จะต้องตั้งคณะกรรมการ​ร่วมกันเพื่อให้เกิดความชัดเจน

ในวันพรุ่งนี้ (31 มี.ค.2566) จะเรียกประชุมคณะกรรมการของกรมที่ดิน เพื่อดูคำพิพากษาว่าจะอุทธรณ์หรือไม่ รวมถึงจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีนี้ด้วย โดยจะมีผู้ตรวจราชการกรมที่ดินเป็นประธาน คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายใน 60 วัน

อธิบดีกรมที่ดิน ยืนยันว่า จะดำเนินการหากพบว่าเป็นการออกเอกสารโดยมิชอบ ทั้งนี้ อาจจะเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ประมาทเลินเล่อและข้อมูลที่ไม่ชัดเจน เนื่องจากที่ผ่านมาเขตแนวที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน หากพบว่าเจ้าหน้าที่จงใจกระทำทุจริตจะดำเนินคดีอาญาต่อไป

ส่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้ กรมที่ดินไม่ตั้งคณะกรรมการตามมาตรา 61 เนื่องจากเอกสารสิทธิโฉนด สามารถทำนิติกรรมได้ แต่เมื่อเป็นที่ดินที่ต้องสงสัยว่าออกโฉนดผิดพลาด หรืออาจกระทำการโดยมิชอบ เจ้าหน้าที่ที่ดินจะขึ้นบัญชีอายัดในสารบบที่ดินแต่ละแปลงว่าอยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งหากมีการทำธุรกรรมจะมีการแจ้งให้ผู้ซื้อทราบ ทำให้ผู้ซื้อบางรายไม่กล้าที่จะรับจำนองที่ดิน ยกเว้นบางกรณีที่สามารถรับความเสี่ยงได้ พร้อมยืนยันว่าหากมีข้อมูลไม่เพียงพอก็จะไม่ตั้งคณะกรรมการ

นอกจากนี้ ที่ผ่านมาที่ดินของกรมที่ดินถึงร้อยละ 95 ที่มีการตั้งคณะกรรมการมีการเพิกถอน พร้อมยืนยันว่าการจัดตั้งคณะกรรมการหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาว่าจะกระทบกับประชาชนหรือไม่ด้วย

สำหรับกรณีเขากระโดง ก่อนหน้านี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด และสั่งการให้มีเจ้าหน้าที่ทางอากาศของกรมที่ดินมาดูแผนที่ รวมถึงแนวรางรถไฟและแผนที่ที่การรถไฟฯ นำเสนอต่อศาลปี 2539 พบว่ามีความคลาดเคลื่อนในบางจุด หลังจากนี้เมื่อมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนร่วมกันแล้ว คาดว่าจะมีความชัดเจน เพราะที่ผ่านมาการรถไฟฯ ไม่ยอมมายื่นสอบรังวัดเลย

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More