พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

“บทบาทต้องชัด” นาดา-สมภ. ถกปัญหาแรงงานข้ามชาติและผู้ลี้ภัย เร่งแก้ปัญหายั่งยืน

เมื่อวันที่ 6 เม.ย.2566 ที่ผ่านมา พรรคเสมอภาคจัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์พรรคการเมือง “ไทย ในประชาคมระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชน ความมั่นคงและการจัดการแรงงานข้ามชาติและผู้ลี้ภัย” โดยมี นายนาดา ไชยจิตต์ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสมอภาคเข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในครั้งนี้

นาดาย้ำจุดยืนว่า ปัญหาแรงงานข้ามเพศและผู้ลี้ภัยเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน และประเทศไทยเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของภูมิภาคอาเซียนที่ต้องวางบทบาทของตัวเองให้ชัดเจน ทั้งนโยบายด้านระหว่างประเทศ ความมั่นคง และแรงงาน ที่ต้องยึดหลักความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย

อีกทั้งหลักการก่อตั้งประชาคมอาเซียนก็เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาค สร้างความร่วมมือในการแข่งขันกับเวทีการค้าโลก

การส่งเสริมความเข้มแข็งของแรงงานจึงต้องมองการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ไม่แบ่งเขา แบ่งเรา เพื่อทลายมายาคติเรื่อง แรงงานข้ามชาติมาแย่งงานคนไทย

นอกจากนี้ ยังย้ำถึงนโยบายที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพื่อเติมเต็มจิ๊กซอว์ แก้ไขปัญหาทั้งในภาพรวมอย่างเป็นรูปธรรม ฃ

พรรคการเมือง เมื่อเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้ว ต้องกล้าที่จะนำพาประเทศเข้าเป็นภาคี ตามอนุสัญญาสำคัญๆ

อาทิอนุสัญญาปีค.ศ. 1951 ว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย, อนุสัญญาองค์การแงงานระหว่างประเทศ 87 และ 98 รวมถึงถอนข้อสงวนตามอนุสัญญาสิทธิเด็กข้อที่ 22 เพื่อส่งเสริมให้เด็กที่อพยพหรือลี้ภัยเข้ามา ได้รับความคุ้มครองด้านมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

พร้อมเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและสถานะพลเมืองที่มีการข้ามถิ่นฐาน ทั้งการใช้แรงงานและลี้ภัยอย่างเป็นระบบ

เมื่อเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้ว ต้องจริงจังกับการบังคับใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ไม่ใช่แค่ประกาศใช้แบบผ่านๆเพื่อให้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่เคารพสิทธิมนุษยขนเท่านั้น

อ่านข่าวเพิ่ม : 

“นรุตม์ชัย” ขายรอยสักเรียกคะแนน มั่นใจรับใช้ประชาชนได้

“ช่อ” ช่วยผู้สมัคร ส.ส.ชัยนาท “ก้าวไกล” หาเสียง ชูนโยบายยกเลิกเกณฑ์ทหาร

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More