พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

เตือนพรุ่งนี้วันสุดท้าย! ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า-นอกราชอาณาจักร

รองโฆษกรัฐบาลเตือนประชาชน ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า-นอกราชอาณาจักร พรุ่งนี้ (9 เม.ย.) เป็นวันสุดท้าย

วันที่ 8 เม.ย.66 รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เตือนประชาชนที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ได้ อย่าลืมลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนด โดยวันพรุ่งนี้ 9 เมษายน 2566 เป็นวันสุดท้ายการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง  และเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรด้วย 

สำหรับการขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ทาง กกต. ระบุว่า การลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง คือ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่อยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาน้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง สามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ โดยต้องแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง 30 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง ในวันและเวลาราชการ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ยื่นด้วยตนเอง หรือสามารถยื่นคำขอเป็นกลุ่มได้โดยมอบหมายผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอื่น ยื่นแทนได้ 

2.ยื่นทางไปรษณีย์ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ทั้งนี้ ให้ยื่นเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

  • แบบคำร้องขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง (รายบุคคลหรือ คณะบุคคล)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ และมีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ยื่นผ่านช่องทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน SMART VOTE ทั้งระบบ iOS และ Android ตลอด 24 ชั่วโมง

ส่วนความคืบหน้าการเตรียมการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ปี 2566 กระทรวงการต่างประเทศรายงานว่า หลังจากที่ได้มีการเปิดให้ประชาชนคนไทยลงทะเบียนการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม-9 เมษายนสถานะปัจจุบันของผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งอยู่ที่ 72,779 ราย ขณะที่สถิติการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรครั้งล่าสุดเมื่อปี 2562 อยู่ที่ 119,313 ราย ทั้งนี้ รูปแบบการเลือกตั้งในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกัน มี 3 รูปแบบ คือ การเลือกตั้งแบบคูหา การเลือกตั้งแบบไปรษณีย์ และการเลือกตั้งแบบอื่นๆ ส่วนการที่สถานทูตและสถานกงสุลจะตัดสินใจจัดการเลือกตั้งแบบไหนขึ้นอยู่กับปัจจัยและความแตกต่างในแต่ละประเทศและพื้นที่

“ขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยในต่างประเทศ ร่วมกันลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout/#/popout  หากท่านใดมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสถานทูตและสถานกงสุลได้ตลอดผ่านช่องทางต่างๆ” รัชดา กล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More