พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

กกต.ย้ำข้อพึงระวัง “หาเสียง” ช่วงสงกรานต์ ฝ่าฝืนโทษถึงขั้นยุบพรรค

วันนี้ (13 เม.ย.2566) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เน้นย้ำเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2566 เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อไม่ให้กระทำความผิดกฎหมายตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2561 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2561

โดยได้กำหนดกรอบระยะเวลาการให้ปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ และข้อห้ามในการหาเสียงของผู้สมัคร ส.ส. พรรคการเมือง รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และหน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนอาจได้รับโทษปรับหรือจำคุก เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ตลอดทั้งการยุบพรรคการเมือง

สำหรับข้อห้ามที่พึงระวังกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น จัดทำให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด

รวมทั้งให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถานศึกษา สถานสงเคราะห์หรือสถาบันอื่นใด

ตลอดทั้งทำการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ และการเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด โดยผู้สมัครและพรรคการเมืองจะต้องพึงระมัดระวังเป็นพิเศษ

รวมถึงข้าราชการอย่าใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเป็นคุณเป็นโทษต่อผู้สมัครหรือพรรคการเมือง เนื่องจากการใช้ตำแหน่งหน้าที่ก็อาจจะเกี่ยวกับความไม่เป็นกลางทางการเมืองด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“สมชัย” ตั้งคำถาม ปม กกต.บินดูงานเลือกตั้งเมืองนอกเหมาะสมหรือไม่

กกต.เผยยอดลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 2.3 ล้านคน

กกต.ยันพิมพ์บัตรเลือกตั้ง 57 ล้านใบ-ยังไม่เคาะสีบัตร 2 ใบ

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More