พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

กกต.เปิด 4 ช่องทางแจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง – เงินรางวัลสูงสุด 1 ล้าน

วันนี้ (14 เม.ย.2566) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ดำเนินการเปิดช่องทางการรับแจ้งเบาะแสทุจริต การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป ในหลายช่องทางโดยประชาชนที่พบเห็นการกระทำทุจริตการเลือกตั้ง เช่น การแจกเงิน สิ่งของ สามารถรายงานสถานการณ์และป้องกันการทุจริตเลือกตั้งได้ด้วยการแจ้งเบาะแสหรือหลักฐานการทุจริตเลือกตั้งผ่านช่องทาง ดังนี้

1.แอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” โดยการดาวน์โหลด ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ App Store และ Google Play รองรับโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป และ iOS เวอร์ชัน 11 ขึ้นไป ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” สามารถรายงานสถานการณ์ได้ทั้งข้อความ ภาพ เสียง หรือวีดีโอ

2.ศูนย์รับแจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 8860, 0 2141 8579 และ 0 2141 8858

3.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

4. บริการสายด่วน กกต.1444 สำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสทุจริตในการเลือกตั้ง ส.ส.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีรางวัลสนับสนุนแก่ผู้แจ้งข้อมูลเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนไต่สวนคดี โดยมีเงินรางวัล ตั้งแต่ 100,000 – 1,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสำคัญของข้อมูล

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประสานความร่วมมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้แจ้งข้อมูลการทุจริตเลือกตั้ง

การแจ้งเบาะแสทุจริต ไม่ถือว่าเป็นการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งตามระเบียบ คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 และต้องไม่มีเจตนาหรือจงใจกลั่นแกล้ง เพื่อทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย รวมทั้งต้องไม่แจ้งด้วยข้อความอันเป็นเท็จ

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More