พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

กทม. เตรียมพร้อมมาตรการเฝ้าระวังโควิด 19 หลังสงกรานต์

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดทั้ง 11 แห่งและศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง เตรียมความพร้อม รองรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ

(16 เม.ย. 66) รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีประชาชนเดินทางและเข้าร่วมกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์เป็นจำนวนมาก อาจมีบางรายมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ปวดเมื่อยร่างกาย ปวดศีรษะ ควรตระหนักว่าตนอาจจะติดเชื้อโควิด 19 ได้ ดังนั้นผู้ที่มีอาการดังกล่าวควรตรวจ ATK ทุกราย หากมีผลบวกให้เข้ารับการตรวจรักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัว

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดทั้ง 11 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง เตรียมความพร้อมของยา เวชภัณฑ์ และระบบการรักษาพยาบาล เพื่อรองรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งจากการคาดการณ์อาจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและที่ตั้งโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กทม. ทั้ง 11 แห่ง ได้ที่ https://webportal.bangkok.go.th/msdbangkok/page/sub/23327/

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More