พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

กกต. แจง ปมเอกสารสลับผู้สมัครที่ลอนดอน แก้ไขพร้อมส่งใหม่แล้ว

‘เลขาฯกกต.’ แจง ปมเอกสารสลับผู้สมัครที่ลอนดอน แก้ไขพร้อมส่งใหม่แล้ว ชี้ การอพยพคนไทยในซูดาน ไม่กระทบลต.นอกราชอาณาจักร พร้อมชี้แจงกรณีตัดสิทธิ์ 130 ผู้สมัคร ส.ส. เผยเตรียมนำนโยบาย 70 พรรค ถกที่ประชุมพรุ่งนี้ เผย เชิญสื่อเข้าร่วมดูระบบ ECT Report 27 เม.ย.นี้ มั่นใจ รายงานผลคะแนนลต.ถูกต้อง – เร็วกว่าเดิม

แสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงถึงกรณีกระแสข่าวการตัดสิทธิ์ผู้สมัคร 130 คน ว่า เราพิจารณาคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 42 เราจะมีหน่วยงานที่มาสนับสนุนการตรวจสอบ 26 หน่วยงาน เมื่อมีการรับสมัครเราจะส่งเรื่องให้แต่ละหน่วยงาน กรณีที่เป็นข่าวคือเรื่องของการ ถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 42 (3) เรื่องนี้เราส่งให้ตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ตรวจสอบ โดยตลาดหลักทรัพย์ตรวจสอบทุกรายชื่อบุคคลที่กกต. ส่งไปให้ และทำบัญชีส่งกลับมาที่กกต. ว่าใครถือหลักทรัพย์อะไรบ้าง ไม่ใช่เฉพาะสื่อ จากนั้นกกต.ก็ต้องมาดูว่าหลักทรัพย์ใดที่เข้าลักษณะต้องห้าม หากถือหุ้นในบริษัทที่ไม่ใช่หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ถือว่าไม่อยู่ในลักษณะต้องห้าม ดังนั้น 130 คน ที่ถูกกล่าวถึง ไม่ใช่ผู้ที่จะต้องประกาศไม่เป็นผู้รับสมัครของทางกกต.เขต

เมื่อถามย้ำว่า ทั้ง 130 คน ยังถือว่าเป็นผู้สมัคร หรือเป็นผู้ถูกตัดสิทธิ์แล้ว แสวงกล่าวว่า ผอ.กกต.ได้ตรวจสอบและประกาศไปแล้ว ว่าต้องเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของหรือถือหุ้นของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน จึงจะเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้าม ใน 130 คน อาจจะมีบางคนเป็นผู้ถือหุ้น ในหุ้นที่ไม่ถือเป็นลักษณะต้องห้าม จึงมีเพียงบางคนที่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามที่ถูกตัดสิทธิ์

แจง ปมเอกสารสลับผู้สมัครที่ลอนดอน แก้ไขพร้อมส่งใหม่แล้ว

ส่วนกรณีที่ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ชยากรณ์ กำโชค อดีตผู้สื่อข่าววอยซ์ทีวี แจ้งว่า ในเอกสารแนะนำตัวผู้สมัคร ส.ส. กทม. เขตเลือกตั้งที่ 11 ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ส่งมาพร้อมกับบัตรเลือกตั้ง ปรากฏภาพผู้สมัคร ส.ส. ไม่ตรงกับชื่อและหมายเลข โดยภาพของ เอกภาพ หงส์สกุล พรรคเพื่อไทย (พท.) สลับกับ ว่าที่ ร.ต.เทวินทร์ พิมพ์พันธุ์ พรรคอนาคตไทย อาจทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกิดความสับสน และลงคะแนนผิด ว่า ต้องยอมรับว่ามีความผิดพลาด แต่เราได้ทราบ ได้แก้ไข โดยส่งฉบับที่ถูกต้อง และสถานทูตก็ได้ส่งฉบับที่ถูกต้องให้กับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไป และได้ตรวจสอบในประเทศอื่น เราได้ส่งฉบับที่เราแก้ไขถูกต้องถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนไว้

เมื่อถามถึงการอพยพคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในสาธารณรัฐซูดาน จะกระทบต่อการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรหรือไม่ แสวงกล่าวว่า กฎหมายได้เขียนไว้ว่า เมื่อมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุอื่นๆ ก็สามารถกำหนดวันลงคะแนนใหม่ได้ 2 ครั้ง และหากมีครั้งที่ 3 ก็ให้งดการลงคะแนนได้ ซึ่งที่ซูดานน่าจะเข้าลักษณะตามเกณฑ์กฏหมาย ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนไว้ไม่ให้ถือว่าเป็นผู้เสียสิทธิ์ ถือว่ามีการแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้

เมื่อถามต่อว่าในกรณีนี้ ผู้ที่ลงใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจะต้องยุติการใช้สิทธิ์ไปเลยหรือไม่ เนื่องจากต้องเดินทางกลับมาประเทศไทย กิตติพงษ์กล่าวว่า เรากำลังดูว่ามีข้อกฎหมายใดบ้าง เพื่อที่จะให้ผู้ที่ลงทะเบียนในซูดานสามารถใช้สิทธิ์ได้ ในเบื้องต้นทุกคนที่ได้ลงทะเบียนไว้ ถือว่าเขาได้แจ้งเหตุ ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้ว ดังนั้น เขาจึงไม่เป็นผู้ถูกจำกัดสิทธิ์ จะสามารถใช้สิทธิ์ได้หรือไม่ต้องดูช่องทางทางกฏหมายอีกที

เมื่อถามย้ำว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการเลือกตั้งก่อนที่จะอพยพกลับมาประเทศไทย กิตติพงษ์กล่าวว่า ความเป็นไปได้ แต่ต้องดูสถานการณ์ ว่าจะสามารถจะมีการลงคะแนนได้หรือไม่ เรากำลังศึกษาในรายละเอียด มีจำนวน 94 คน ขณะนี้กำลังประสานกับกรมการกงสุลอยู่

เตรียมนำนโยบาย 70 พรรค ถกที่ประชุมพรุ่งนี้ เผย เชิญสื่อเข้าร่วมดูระบบ ECT Report 27 เม.ย.นี้ มั่นใจ รายงานผลคะแนนลต.ถูกต้อง-เร็วกว่าเดิม

นอกจากนี้ยังแถลงถึงกรณีที่ 70 พรรคการเมือง ได้ส่งรายละเอียดนโยบายหาเสียงที่ต้องใช้จ่ายงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 57 ของ 70 พรรคการเมือง เพื่อชี้แจงต่อกกต.แล้วนั้น ขณะนี้ได้เข้าสู่ที่ประชุมหรือยัง ว่า วาระจะเสนอกกต.พิจารณาพรุ่งนี้ 

เมื่อถามต่อว่า มีขั้นตอนการพิจารณาอย่างไรบ้าง แสวงกล่าวว่า พิจารณาตามกฏหมาย ซึ่งจะมีอยู่ 2 กฎหมาย พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 57 และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง มาตรา 73 

เมื่อถามอีกว่า ในการพิจารณาพรุ่งนี้ จะมีการเชิญหน่วยงานภายนอก ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามาดูด้วยหรือไม่ แสวงกล่าวว่า เบื้องต้นยังไม่มี

เมื่อถามถึงการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ หรือ ECT Report ที่เคยระบุว่าจะมีการเชิญสื่อมาเพื่อทำความเข้าใจ แสวงกล่าวว่า ทางสำนักงานกกต.ได้เตรียมความพร้อมไว้ จะมีการเชิญสื่อในวันที่ 27 เม.ย. เวลา 13.30 น. เพื่อหารือว่าเราจะใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในการรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการให้ประชาชนทราบ ตั้งแต่ที่มีคะแนนเข้าระบบตลอดจนสิ้นสุดได้อย่างไร

เมื่อถามต่อว่า ในวันที่มีการหารือกัน สื่อจะได้เห็นหน้าตาของ ECT Report และวิธีการทำงานในการที่จะรายงานเข้ามาอย่างไร หรือไม่ แสวงกล่าวว่า น่าจะได้เห็นครบ รวมถึงโครงสร้างในการรายงานและการเชื่อมต่อว่าจะเป็นอย่างไร สำนักงานกกต.จะไม่นำเสนอผลคะแนนเอง แต่จะให้ทุกสื่อนำมาเชื่อมและนำไปเสนอต่อประชาชนตามรูปแบบของแต่ละสถานี

เมื่อถามอีกว่า จะมีการรายงานผลคะแนนแบบเรียลไทม์ ผ่านทางเว็บไซต์หรือไม่ แสวงกล่าวว่า เป็นการใช้งานผลชุดเดียวกัน ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งก็เป็นแบบนี้ ครั้งนี้ก็ทำเหมือนเดิม รายงานเหมือนเดิมแต่สิ่งที่อยากให้ความมั่นใจว่าจะเร็วกว่าเดิม ถูกต้องกว่าเดิม

เมื่อถามว่าจะมีการรู้ผลแพ้ชนะในเวลาใด แสวงกล่าวว่า คาดว่าจะรู้ผลคะแนนประมาณ 22.00 น.

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More