พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

เลือกตั้ง2566 : กกต.เปิดสูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

วันนี้ (24 เม.ย.2566) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยหลักเกณฑ์การคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 ดังนี้

ให้รวมผลคะแนนทั้งหมดที่ทุกพรรคการเมืองได้รับจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อทั้งประเทศ และให้นำคะแนนรวมจากทุกพรรคมาหารด้วย 100 ผลลัพธ์ที่ได้ให้ถือเป็นคะแนนเฉลี่ยต่อ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 1 คน

การคำนวณหาจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองจะได้รับ ให้นำคะแนนรวมจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับ หารด้วยคะแนนเฉลี่ยตาม ผลลัพธ์ที่ได้เฉพาะส่วนที่เป็นจำนวนเต็ม คือจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นได้รับ

กรณีที่จำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองได้รับรวมกันทุกพรรคการเมืองมีจำนวนไม่ครบ 100 คน ให้พรรคการเมืองที่มีผลลัพธ์ที่เป็นเศษ โดยไม่มีจำนวนเต็มและพรรคการเมืองที่มีเศษหลังจากการคำนวณ พรรคใดมีเศษจำนวนมากที่สุด ให้ได้รับจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่ออีก 1 คนเรียงตามลำดับ จนกว่าจะมีจำนวน ส.ส.ที่พรรคการเมืองทั้งหมดได้รับรวมกันครบจำนวน 100 คน

แต่หากลำดับใดมีเศษเท่ากันและจะทำให้จำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเกินจำนวน 100 คน ให้ตัวแทนของพรรคการเมืองที่มีเศษเท่ากันจับสลาก ตามวันและเวลาที่ กกต.กำหนด เพื่อให้ได้ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อครบจำนวน และให้ถือว่าผู้สมัครตามบัญชีรายชื่อผู้สมัครของพรรคการเมืองตามจำนวนที่พรรคการเมืองนั้นได้รับตามผลการคำนวณได้รับเลือกตั้งเรียงตามลำดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นจนครบจำนวน แต่ต้องไม่เกินจำนวนผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อเท่าที่มีอยู่ในแต่ละบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่พรรคการเมืองนั้นได้ส่งสมัคร

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลือกตั้ง2566 : พรุ่งนี้ (25 เม.ย.) เริ่มเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

เลือกตั้ง2566 : ยื่น “กกต.” สอบบัตรเลือกตั้งกรุงลอนดอน ติดรูปผู้สมัครสลับกัน

เลือกตั้ง2566 : “ห้ามถ่ายรูปผู้ใช้สิทธิขณะเข้าคูหา” กกต.ย้ำผู้แทนพรรคฯ ปฏิบัติตามกฎ

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More