พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ปชป.ดันแก้กฎหมายความรุนแรงครอบครัว “วาระแห่งชาติ”

วันนี้ (26 เม.ย.2566) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ กล่าวในเวทีนโยบายพรรคการเมืองกับความหวังในการแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก ผู้หญิง และครอบครัว ว่า พรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ และจะผลักดันการแก้ปัญหาให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อเน้นย้ำให้ส่วนราชการต้องทำงานอย่างบูรณาการ ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาอย่างจริงจัง และสนับสนุการทำงานกับทุกภาคส่วน

อีกทั้งต้องจัดสรรงบประมาณให้กับภาคประชาสังคมที่เป็นกลไกในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ถูกกระทำ สิ่งสำคัญคือ นายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นผู้กำกับดูแลเรื่องนี้ผ่านกลไกคณะกรรมการการแก้ปัญหาความรุนแรงฯระดับชาติ โดยมีนายกฯ เป็นประธาน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ต่างคนต่างทำ อย่างที่ผ่านมา รวมถึงการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการให้เป็นไปอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพต่อการแก้ไขปัญหามากที่สุด

น.ส.รัชดา กล่าวถึงนโยบายของพรรคครอบคลุมการป้องกัน คุ้มครอง เยียวยา และฟื้นฟูดูแล โดยจะขับเคลื่อนในหลายแนวทาง อาทิ จัดตั้งศูนย์ป้องกันการทำความรุนแรงระดับตำบลให้เกิดเป็นรูปธรรม สร้างกลไกระดับท้องถิ่นสอดส่องดูแล ยกเครื่องวิชาหลักสูตรเพศศึกษาอย่างครอบคลุมมีประสิทธิภาพ

เพิ่มอัตรากำลังตำรวจหญิงแต่ะละสถานีตำรวจเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกแก่การรับเรื่องร้องทุกข์คดีความรุนแรง และทำงานร่วมกับสื่อมวลชนระวังการนำเสนอประเด็นความรุนแรง

น.ส.รัชดา กล่าวว่า พรรคพร้อมขับเคลื่อนทำงานแก้ไขปัญหาต่อไปให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ความรุนแรงในครอบครัวต้องลดน้อยลงไป ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา จึงประกาศจุดยืนให้การสนับสนุนข้อเสนอจากเครือข่ายภาคประชาชน อาทิ แก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ 2550 ให้เป็นไปตามหลักสากลว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย

ปรับปรุงแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง ให้เป็นแผนระดับชาติ มียุทธศาสตร์ และงบประมาณชัดเจน ตั้งกลไกระดับชาติเพื่อประสานงาน “สหวิชาชีพ” แก้ปัญหาความรุนแรง รวมถึงเพิ่มนักสังคมสงเคราะห์ประจำ อปท.ทั่วประเทศ เป็นต้น

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More