พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

'เพื่อไทย' แพคนโยบายชุดใหญ่ 'ลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้-ขยายโอกาส-ปฏิรูปโครงสร้าง'

รวยแน่ แค่กา ‘เพื่อไทย’ แพคนโยบายชุดใหญ่ ‘ลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้-ขยายโอกาส-ปฏิรูปโครงสร้าง’ โค้งสุดท้าย หวังโกยแลนด์สไลด์

เฟซบุ๊กพรรคเพื่อไทย โพสต์ภาพกราฟฟิกนโยบาย 4 ด้าน ‘ลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้-ขยายโอกาส-ปฏิรูปโครงสร้าง’ ซึ่งประกอบไปด้วนโยบายสำคัญๆ อาทิ ลดค่าน้ำมัน-แก๊ส-ไฟ ทันทีที่ได้เป็นรัฐบาล , รถไฟฟ้า 20 บาท ตลอดสาย , กระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาท , เติมเงินให้ทุกครอบครัว มีรายได้ 20,000 บาท ขึ้นไป , ค่าแรง 600 เงินเดือนปริญญาตรี 25,000 , สร้างงาน 20 ล้านตำแหน่ง , ศูนย์สร้างซอฟต์พาวเวอร์ (THACCA) , ปฏิรูปการศึกษา , สร้างเขตธุรกิจใหม่ , ออกโฉนด 50 ล้านไร่ , สานต่อทุกนโยบายไทยรักไทย , หวยบำเหน็จ , 1 อำเภอ 1 ทุน , OTOP , OFOS , ปราบยาเสพติด , ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ , ออกกฎหมายหยุดยั้งรัฐประหาร , ปฏิรูประบบราชการ และ แก้ปัญหา PM 2.5 ที่ต้นตอ โดยมีรายละเอียด ทั้งหมด และแยกเป็นหมวดหมู่ ดังนี้

รวยแน่! แค่กาเพื่อไทย

มารวยไปพร้อมกันกับนโยบายสุดปังพรรคเพื่อไทย

[ลดรายจ่าย]

ลดค่าน้ำมัน ไฟฟ้า แก๊ส – ลดราคา ลดภาระค่าใช้จ่ายทันที

พักหนี้เกษตรกร – หยุดต้น หยุดดอก 3 ปีเต็ม

อัพเกรด 30 บาทรักษาทุกโรค – แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รักษาได้ทั่วไทย

50 เขต 50 โรงพยาบาล – ลดค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล ขยายให้ทั่วถึง

รถไฟฟ้ากรุงเทพฯ 20 บาทตลอดสาย – ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย ชีวิตสบายของคนกรุงเทพฯ

[เพิ่มรายได้]

สร้างรายได้ให้เกษตรกร – รายได้เพิ่ม 3 เท่าจุกๆ

กระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาท – ปั๊มหัวใจ สร้างรายได้ให้ทุกภาคส่วน

เติมเงินให้เต็ม 20,000 บาท – ทุกครัวเรือน ลดช่องว่างรายได้ ทุกคนต้องมีรายได้อย่างเพียงพอ

ปริญญาตรี/ข้าราชการ 25,000 บาท/เดือน – ปริญญาตรีจบใหม่ และข้าราชการไทยทุกคน ภายใน พ.ศ. 2570

ค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาท/วัน – พ.ศ.2570 ได้แน่ ด้วยการสร้างเศรษฐกิจให้โต แบ่งผลกำไรให้ภาคแรงงาน

[ขยายโอกาส]

THACCA ศูนย์สร้างสรรค์ซอฟต์พาวเวอร์ – พัฒนาและผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ไทยไปไกลระดับโลก

OFOS 1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์ – บ่มเพาะพัฒนาภาพ 20 ล้านคน 20 ล้านตำแหน่ง

ปฏิรูปการศึกษา – กระจายอำนาจศึกษา เรียนรู้มีรายได้ เรียนรู้ง่ายตลอดชีวิต

พลิกโฉมระบบคมนาคมทั่วประเทศ – รถไฟความเร็วสูง วางระบบราง สร้างโอกาสทำกิน

สร้างเขตธุรกิจใหม่ – ตึงเงินนอก ปลุกเงินใน เปลี่ยนเงินหลับใหลเป็นเงินสร้างเงิน

เปิดประตูรับรายได้การท่องเที่ยว – ศูนย์กลางงานเทศกาลเอเชีย ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ

ออกโฉนดจัดหาที่ดิน 50 ล้านไร่ – เร่งรัดพิสูจน์สิทธิ์ ทุกชีวิตต้องมีที่ดินทำกิน

สายต่อทุกนโยบายไทยรักไทย – OTOP กองทุนหมู่บ้าน หวยบำเหน็จ และ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน

[ปฏิรูปโครงสร้าง]

ปราบยาเสพติดเห็นผลใน 1 ปี – ปราบผู้ผลิต ปราบผู้ขาย เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย

ปฏิรูปกฎหมาย – ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม หยุดยั้งรัฐประหาร

ปฏิรูประบบราชการ – สร้าง Digital Government เต็มรูปแบบ ด้วยระบบ Blockchain สัญชาติไทย

แก้ปัญหา PM2.5 – ผลักดัน พ.ร.บ.อากาศสะอาด ตัดปัญหาต้นตอ

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More