พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

เลือกตั้ง2566 : กกต.แจงเหตุพิมพ์บัตรเลือกตั้งสำรอง 4.9 ล้านใบ

วันนี้ (5 พ.ค.2566) นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Sawaeng Boonmee เกี่ยวกับจำนวนบัตรเลือกตั้ง ระบุว่า “จำนวนบัตรเลือกตั้งและการสำรองบัตรหลักการในการพิมพ์บัตรเลือกตั้ง คือ ต้องมีบัตรเพียงพอสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่าจะมีเหตุหรือ กรณีใด ๆ ในการเลือกตั้ง ในวันที่ 14 พ.ค.2566

โดยมีผู้ใช้สิทธิภายหลังมีการเพิ่มชื่อ/และถอนชื่อแล้ว จำนวน 52,239,354 คน บัตรที่พิมพ์ จำนวน 57,200,000 บัตร (จำนวน 2,860,000 เล่ม เล่มละ 20 บัตร) จึงมีบัตรสำรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการเลือกตั้ง จำนวน 4,960,646 บัตร 

ส่วนบัตรที่สำรอง 4 ล้านกว่าฉบับดังกล่าว นำไปใช้ประโยชน์เพื่อ

1.แจกจ่ายให้ทุกหน่วยเลือกตั้ง สำรอง 1 เล่ม เพราะการจ่ายบัตรจ่ายเป็นเล่มไม่ได้จ่ายเป็นฉบับหน่วยเลือกตั้งมีอยู่ประมาณ (หน่วยปกติและหน่วยพิเศษสำหรับผู้พิการและทุพลภาพ) 100,000 หน่วย ใช้บัตรไปเพื่อการนี้ จำนวน 2,000,000 บัตร

2. สำรองให้แต่ละหน่วยเลือกตั้ง สำหรับกรรมการประจำหน่วย(กปน.) ที่สามารถเพิ่มชื่อลงคะแนนในหน่วยที่ตนเองปฏิบัติหน้าในวันเลือกตั้งได้ ซึ่งมีจำนวนหน่วยละ 9 คน สำหรับหน่วยปกติ (ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่เกิน 800 คน) และบางหน่วยอาจมี กปน.มากกว่า 9 คน ถ้าในหน่วยนั้นมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกิน 800 คน โดยที่เกินมาทุก 100 คน จะมี กปน. เพิ่มได้อีกหน่วยละ 1 คน

หรือถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินมา 400 คน ก็สามารถเพิ่ม กปน.ได้ อีก 1 ชุด คือ 9 คน หรือ กปน. สำหรับหน่วยพิเศษสำหรับผู้พิการหรือทุพลภาพ มี กปน. หน่วยละ 12 คน และทุกหน่วยเลือตั้งยังมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอีก หน่วยละ 2 คน ซึ่งมีประมาณ 100,000 หน่วย ใช้ไปเพื่อการนี้ จำนวน 2,000,000 บัตร

3. เหลืออีกกว่า 900,000 บัตร ส่วนหนึ่งใช้ลักษณะเดียวกันสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที 7 พ.ค.2566 และการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

4. ที่เหลือจากข้อ 3 นำมาสำรองสำหรับกรณีมีหตุฉุกเฉินและจำเป็น เช่น กรณีเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ซูดาน ที่มีเหตุจลาจล ไม่อาจจัดการเลือกตั้งได้ มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ 94 คน จ่ายบัตรเต็มเล่มไป 5 เล่ม 100 บัตร เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกลับมาเมืองทยก็ต้องจัดสรรบัตรสำรองให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สำหรับบุคคลดังกล่าวได้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ 14 พ.ค.2566 เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลือกตั้ง2566 : กกต. แจงขั้นตอนเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง

เลือกตั้ง2566 : ใบเหลือง-ส้ม-แดง-ดำ ส่งผลอย่างไรกับการเลือกตั้ง?

เลือกตั้ง2566 : ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ใช้หลักฐานแสดงตนอะไรได้บ้าง?

เลือกตั้ง2566 : เปิด 5 ขั้นตอนการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More