พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

เลือกตั้ง2566 : ไปไม่ทัน-ไม่ได้ใช้สิทธิทำอย่างไร?

จากกรณีเมื่อวานนี้ (7 พ.ค.2566) ทั่วประเทศจัดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้า ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ 2.3 ล้านคน แต่พบว่าประชาชนบางส่วนไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ทันเวลา หรือติดธุระจำเป็น

วันนี้ (8 พ.ค.2566) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่คำแนะนำกรณีไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ต้องทำอย่างไร?

กรณีที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สามารถแจ้งเหตุก่อนวันเลือกตั้งได้ 7 วัน และหลังเลือกตั้ง 7 วัน คือ ระหว่างวันที่ 7-13 พ.ค.2566 และวันที่ 15-21 พ.ค.2566 โดยกรอกข้อมูลในแบบ ส.ส.1/8 หรือทำเป็นหนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ พร้อมระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามทะเบียนบ้านให้ชัดเจน

ยื่นหนังสือต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น สามารถยื่นด้วยตัวเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือ เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th/all-election

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More