พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

เลือกตั้ง2566 : บัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร ทยอยถึงไทย

วันนี้ (10 พ.ค.2566) นายพงษ์ทร วิเศษสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ สายงานธุรกิจองค์กร เปิดเผยว่า การรับมอบบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร ทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กกต. มาตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย.2566 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน รับมอบแล้วจำนวน 66 ประเทศขณะนี้ได้รับแล้ว 64 ประเทศ หรือสถานที่ที่มีสถานกงสุลหรือสถานทูต จำนวน 94 เมืองปลายทาง ขณะนี้รับมาแล้ว 89 เมือง ที่เหลืออยู่ระหว่างการจัดส่งมา

ขั้นตอนการส่งบัตรเลือกตั้งและรับมอบบัตรจะมีคณะกรรมการ 3 ฝ่าย คือ กรมการกงสุล, กกต. และไปรษณีย์ ร่วมกันเป็นกรรมการในการเปิดตรวจสอบและรับยอดบัตรที่ลงคะแนนและต้องมีบัญชีที่ระบุรายละเอียดไว้นำส่ง และเมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วจะมีการคัดแยกบัตรที่ใช้สิทธิมาแล้ว ออกเป็น 400 เขตเลือกตั้ง โดยบัตรที่เข้ามาแล้ว ปณท.คัดแยกเสร็จเรียบร้อยแล้ว และรอส่งต่อไปยัง 400 เขตเลือกตั้ง เพราะยังต้องรอบัตรที่ยังทยอยเข้ามาในประเทศไทยด้วย

นายพงษ์ทร กล่าวว่า ตามแผนของกรมการกงสุล ที่แจ้งต่อ ปณท.ไว้ กำหนดว่าวันสุดท้ายที่บัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจะเข้ามาถึงไทย คือ ช่วงคืนวันที่ 12 พ.ค.นี้ เป็นเที่ยวบินจากปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน อีกกว่า 1,300 บัตร จากนั้นจะนำมาเร่งคัดแยก ซึ่งใช้เวลาไม่นาน จากนั้น ปณท.จะจัดส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทั้งหมดที่ได้คัดแยกไว้ก่อนแล้ว กระจายไปยัง 400 เขต ให้ได้ทันปลายทางภายในวันที่ 13 พ.ค.นี้ ทั้งหมด

สำหรับบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งหมดมีลงทะเบียนไว้กว่า 2.3 ล้านบัตร ในจำนวนนี้เป็นบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรกว่า 100,000 บัตร ซึ่งภาพรวมวันนี้เข้าสู่การคัดแยกของ ปณท.เสร็จแล้วกว่า 90,000 บัตร

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More