พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

เลือกตั้ง2566 : เลขาฯ กกต.แจง 7 ขั้นตอน ส่ง “บัตรเลือกตั้งล่วงหน้า” กลับเขตเลือกตั้ง

วันนี้ (13 พ.ค.2566) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง โพสต์เฟสบุ๊คประเด็นบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าจะถูกส่งไปถูกเขตได้อย่างไร ว่า บัตรเลือกตั้งล่วงหน้า มีอยู่ 3 ประเภทหลัก คือ 1.นอกราชอาณาจักร 2.ในเขตเลือกตั้ง และ 3.นอกเขตเลือกตั้ง

เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้กาบัตรเลือกตั้งและบรรจุบัตรทั้ง 2 แบบลงในซองใส่บัตรเลือกตั้งแล้ว อาจมีข้อสงสัยว่า บัตรเลือกตั้งที่อยู่ในซองจะถูกส่งไปให้ถูกต้องตามเขตได้อย่างไร เรื่องนี้ สำนักงาน กกต.ได้ออกแบบเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เป็น 7 ขั้นตอน คือ

1.ขั้นที่ 1 “ก่อนลงคะแนน” กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ที่อำนวยความสะดวกหน้าหน่วยเลือกตั้ง จะเป็นผู้กรอกข้อความในกระดาษจดลำดับที่ (ติ้วเล็ก) จะมีข้อมูลระบุว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งลำดับที่ จังหวัด เขตเลือกตั้ง และรหัสเขตเลือกตั้ง คนละอย่างกับรหัสไปรษณีย์และ กปน.ที่ทำหน้าที่หน้าหน่วยเลือกตั้งจะทราบเพียงผู้เดียว มอบให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนำไปแสดงตนและรับรับบัตรเลือกตั้งต่อไป

2.ขั้นที่ 2 “ระหว่างลงคะแนน” เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แสดงตนแล้ว กปน.จะมอบบัตร 2 ใบพร้อมซองใส่บัตรที่ระบุปลายทางถึง ประธานกรรมการเขตเลือกตั้ง จังหวัดปลายทาง เขตเลือกตั้งและรหัสเขตเลือกตั้ง ซึ่ง กปน.ต้องกรอกข้อมูลตามกระดาษจดลำดับที่เท่านั้น มอบให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปออกเสียงลงคะแนนต่อไป

3.ขั้นที่ 3 “หลังการลงคะแนน” เป็นการส่งมอบบัตรที่อยู่ในซองระหว่าง กปน.กับ บริษัทไปรษณีย์ไทย กปน.ต้องตรวจความถูกต้องของจำนวนนับ และดูว่ามีการจำหน้าซองสมบูรณ์หรือไม่ เมื่อครบถ้วนแล้วจึงส่งมอบให้ไปรษณีย์

4.ขั้นที่ 4 “การมอบซอง” บริษัทไปรษณีย์ไทย เมื่อรับซองมาแล้ว ต้องตรวจสอบจำนวน ว่าตรงตามที่ส่งในแบบมอบหรือไม่ และต้องตรวจว่ามีซองใดตกหล่น ที่ไม่ได้จ่าหน้าซองให้สมบูรณ์ ถ้ามีต้องส่งคืนให้ กปน.และกรอกข้อความให้สมบูรณ์ก่อน แล้วจึงรับมอบ ลงนามรับมอบกันตามระเบียบทั้ง 2 ฝ่าย

5.ขั้นที่ 5 “การคัดแยก” บริษัทไปรษณีย์ไทย จะทำการคัดแยกเพื่อส่งซองบัตรไปยังเขตต่าง ๆ 400 เขต ตามหน้าซองที่ระบุไว้ หากมีซองใดที่ระบุข้อความไม่ชัดเจน หรือมีข้อความไม่ครบถ้วน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จะส่งให้คณะกรรมการที่สำนักงาน กกต.แต่งตั้ง เป็นผู้วินิจฉัยทันทีว่าจะส่งไปยังเขตเลือกตั้งใด แล้วคืนให้ไปรษณีย์เพื่อคัดแยกต่อไป

โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าว จะทำงานร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย ในห้องมั่นคงตลอด 24 ชั่วโมง ตามกะที่รับผิดชอบ

6.ขั้นที่ 6 “การส่งให้เขต” บริษัทไปรษณีย์ไทยจะส่งซองบัตรเลือกตั้งให้แต่ละเขต จำนวน 400
เขต ตามที่ได้คัดแยกไว้พร้อมลงนามรับมอบเอกสารตามระเบียบทั้ง 2 ฝ่าย

7.ขั้นที่ 7 “บัตรผิดหลง” กรณีมีบัตรผิดหลงที่เกิดจากการคัดแยก เช่น ผิดจังหวัด ผิดเขต คณะกรรมการเขตเลือกตั้งต้องส่งคืนบริษัทไปรษณีย์ไทย เพื่อส่งไปยังเขตที่ถูกต้องต่อไปโดยให้ทันก่อนเวลานับคะแนนในวันเลือกตั้งก่อนเวลา 17.00 น. ทั้งนี้บัตรประเภทนี้จะมีหน้าซองปลายทางที่ชัดเจน แต่เกิดจากการคัดแยกที่ผิดหลงไปยังเขตอื่น

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More