พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

‘บัตรเลือกตั้งล่วงหน้า’ ที่ดินแดง พบบัตรเขย่ง 1 ใบ จนท.แจงอาจตกหล่น

บัตรเลือกตั้งล่วงหน้าเขตดินแดง พบบัตรเขย่ง 1 ใบ เจ้าหน้าที่แจงผู้ใช้สิทธิไม่ได้แนบบัตรสีม่วง ทำให้มีบัตรเลือกตั้งปาร์ตี้ลิสต์มากกว่าแบบแบ่งเขต 1 ใบ

วอยซ์ ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์บรรยากาศการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตทั้งในประเทศและนอกราชอาณาจักร ซึ่งเป็นบัตรจากประชาชนที่มีทะเบียนบ้านในเขตดินแดง กทม. ซึ่งกำหนดให้บริเวณสำนักงานเขตดินแดง เป็นที่ประกาศนับผลการออกเสียง 

หลังเวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนน ได้ลำเลียงหีบบัตรเลือกตั้งที่พักไว้มาจำแนกบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ โดยมีกล่องพลาสติกติดข้อความบนกระดาษสีม่วงและสีเขียว มีทั้งหมด 8 ชุด 

ซึ่งมี 7 ชุด ที่มีบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 1,600 ใบ มีเพียงชุดที่ 8 ที่มี 822 ใบ เท่ากับว่ามีบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่ส่งมาในเขตดินแดง จำนวน 11,622 ใบ

ประมาณ 18.00 น. เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการคัดแยกไปตามแต่ละจุด กรรมการประจำหน่วยจะนำตระกร้า 3 ใบ 3 สี ประกอบไปด้วย ‘ตระกร้าสีแดง’ บรรจุบัตรเสีย ‘ตระกร้าสีเขียว’ บรรจุบัตรดี และ ‘ตระกร้าสีน้ำเงิน’ บรรจุบัตรไม่ประสงค์ออกเสียง ซึ่งมีทั้งหมด 2 ชุด เพื่อนับแยกกันระหว่างบัตรลงคะแนนเลือกตั้งแบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ รวมถึงนำกระดานลงคะแนนที่มีรายชื่อของผู้สมัคร ส.ส. และพรรคการเมือง ซึ่งมีโลโก้ เบอร์ และรายชื่อผู้สมัครไว้อย่างชัดเจน

ซึ่งพบว่าระหว่างกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กำลังเตรียมความพร้อม เริ่มมีประชาชนทยอยเข้าร่วมสังเกตการณ์ โดยส่วนมากเป็นคนรุ่นใหม่ จากการสอบถามพบว่าไม่ได้มาจากองค์กรหรือหน่วยงานใด แต่มีความกังวลต่อความโปร่งใสในการนับคะแนน จึงเดินทางเข้าร่วมสังเกตการณ์ เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่ชอบมาพากล ซ้ำรอยปี 2562

ราว 18.30 น. เจ้าหน้าที่เริ่มดำเนินการนับคะแนน ซึ่งตามแต่ละจุดจะมีเจ้าหน้าที่ประมาณ 10 คน แบ่งเป็น 5 คนนับผลคะแนน ส.ส.เขต และอีก 5 คน นับผลแบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งตามจุดต่างๆจะมีประชาชนถ่ายบันทึกการนับคะแนน ซึ่งมีเพียง 1 ครั้ง ที่กรรมการประจำหน่วยที่ทำหน้าที่ลงคะแนนถูกทักท้วง เนื่องจากสับสนการขานคะแนน ระหว่างเบอร์ 3 และเบอร์ 13 

พบบัตรเขย่ง 1 ใบ

อย่างไรก็ตามภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น ในหน่วยชุดที่ 8 เกิดปัญหาบัตรเขย่ง 1 ใบ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่แจ้งว่าชุดที่ 8 มีซองบัตรเลือกตั้งทั้งหมด 411 ใบ ทว่าบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตมี 1 ใบ ไม่ได้แนบมาในซอง ทำให้คะแนนแบบบัญชีรายชื่อ เสียงมากกว่าแบบแบ่งเขต 1 ใบ

สำหรับปัญหาบัตรเสียส่วนใหญ่ พบว่าบัตรเลือกตั้งบางใบไม่ได้กากบาทบนบัตร รวมถึงบางส่วนใช้สัญลักษณ์เครื่องหมายถูกแทนกากบาท และลงคะแนนเกินหนึ่งช่อง 

ในส่วนบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าเขตดินแดง จะถูกไปนับรวมคะแนนเสียงกับการเลือกตั้งปกติ และถูกส่งไปยัง กกต.กทม. เพื่อคำนวนผลส่งต่อไปยัง กกต.ส่วนกลาง เพื่อประกาศรับรองผลการเลือกตั้งตามขั้นตอน

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More