พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

เลือกตั้ง2566 : รู้จัก “พรรคเป็นธรรม” ที่ก้าวไกลติดต่อร่วมรัฐบาล

“พรรคเป็นธรรม” เป็นพรรคการเมืองใหม่ มี ดร.ปิติพงศ์ เต็มเจริญ เป็นหัวหน้าพรรค, นายกัณวีร์ สืบแสง เป็นรองหัวหน้าพรรคและประธานยุทธศาสตร์พรรค, นายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล เลขาธิการพรรค และ ดร.ชุมพล ครุฑแก้ว เป็นที่ปรึกษาพรรค

ศึกเลือกตั้ง 2566 พรรคเป็นธรรมเสนอนโยบาย “เปลี่ยน สร้าง สู้” ผลักดันสันติภาพกินได้ และมนุษยธรรมนำการเมือง ซึ่งมาจากโครงการ “ฟังเสียงศักดิ์สิทธิ์” ที่มาจากศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชน ที่เรียกร้องถึง “4 เปลี่ยน” ผ่าน “3 สร้าง” และกำหนดแนวทาง “4 สู้” ดังนี้

“4 เปลี่ยน”
1. เปลี่ยนความมั่นคงทางทหารให้เป็นความมั่นคงของมนุษย์
2. เปลี่ยนให้ชุมชนกำหนดอนาคตการพัฒนาแทนทุนใหญ่
3. เปลี่ยนชายแดนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
4. เปลี่ยนเสียงประชาชนเป็นนโยบาย นำไปสู่การร่างกฎหมายที่ประชาชนมีส่วนร่วม

“3 สร้าง”
1. สร้างเศรษฐกิจฐานรากจากนโยบายที่เรียกว่า “การทำงาน ณ ถิ่นกำเนิด”
2. สร้างสันติภาพผ่าน Smart Power
3. สร้างสันติภาพที่กินได้ ผ่านความเข้าใจ ยอมรับและเคารพในความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ศาสนาและความเชื่อ

“4 สู้”
1. สู้เพื่อปกป้องสิทธิและเสรีภาพแห่งประชาชนอันเป็นสิทธิโดยกำเนิด
2. สู้กับการใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม
3. สู้เพื่อรักษาอัตลักษณ์และชาติพันธุ์
4. สู้เพื่อให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของชาติ

ขณะที่หนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของพรรคเป็นธรรม คือ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีทั้งนโยบายสร้างสันติภาพในปาตานี, ยกเลิกกฎหมายพิเศษทุกฉบับที่ใช้ในปาตานี, แก้ไขกฎหมายความมั่นคง, ถอนทหารออกจากพื้นที่ปาตานี รวมถึง ยุบ ศอ.บต.และกอ.รมน.

ส่วนนโยบายของพรรคที่สอดคล้องกับพรรคก้าวไกล คือ การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ, ปฎิรูปกระบวนการยุติธรรม, การปฎิรูปกองทัพ และยกเลิกการเกณฑ์ทหาร

สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคเป็นธรรม ไม่ได้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรี แต่ส่ง ส.ส.เขต 11 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 9 คน ซึ่งจากผลการเลือกตั้งที่นับคะแนนไปแล้ว 99% แม้พรรคเป็นธรรมจะไม่ได้ ส.ส.เขต แต่ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผลการเลือกตั้ง2566 : กกต.แถลงผลไม่เป็นทางการ ก้าวไกลอันดับ 1

เลือกตั้ง2566 : “พิธา” ประกาศพร้อมนั่งนายกฯ คนที่ 30 ดีล 5 พรรคตั้งรัฐบาล

เลือกตั้ง2566 : “พิธา” เปิดรายชื่อ 5 พรรค พลิกขั้วร่วมตั้งรัฐบาล

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More