พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

'พีมูฟ' แถลงการณ์ร้อง ส.ว.เคารพเสียงประชาชน หนุนนายกฯ จากเสียงข้างมาก

‘พีมูฟ’ ออกแถลงการณ์ร้อง ส.ว.ต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนสนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่มาจากเสียงข้างมากในสภาฯ

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) ออกแถลงการณ์เรื่อง พรรคการเมืองต้องสนับสนุนนายกรัฐมนตรีจากฉันทามติประชาชน ร่วมปิดสวิตช์ ส.ว. ระบุดังนี้

14 พฤษภาคม 2566 นับเป็นวันที่จะถูกจารึกอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของประเทศ โดยประชาชนกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ได้ออกมาร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วไป ร่วมใจกันเปลี่ยนประเทศไทยด้วยวิถีทางแห่งประชาธิปไตยทางตรงสะท้อนเจตจำนงอันยิ่งใหญ่ที่ต้องการทลายอำนาจเผด็จการที่ตั้งต้นจากการทำรัฐประหารและผูกขาดการเมืองไทยมากว่า 8 ปี เป็นวงจรอุบาทว์ของระบบการเมืองที่สะท้อนภาพความเป็นอนารยประเทศ ที่กลุ่มผู้มีอำนาจได้ร่วมกันสร้างความเหลื่อมล้ำ ทวีความเดือดร้อน ในขณะที่ก็กอบโกยเอาความมั่งคั่ง เลือดเนื้อ ชีวิต และจิตวิญญาณของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงของประเทศอย่างไม่ไยดี

เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า พรรคก้าวไกล คือพรรคการเมืองที่ได้เสียงสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุด ไม่น้อยกว่า 14 ล้านเสียง และมีว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 152 คน สามารถประสานร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับ 5 พรรคการเมือง จากเสียงประชาชนไม่น้อยกว่า 24 ล้านเสียง ทั้งสามารถรวม ส.ส. 310 เสียง เป็นเสียงข้างมากที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน

อย่างไรก็ตามในระบบรัฐธรรมนูญปัจจุบัน ต้องได้รับเสียงสนับสนุนร่วมในรัฐสภา ไม่น้อยกว่า 376 เสียง จึงจะสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ ซึ่งรวมถึงเสียงของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่แสดงท่าทีสวนทางกับเจตนารมณ์ของประชาชนว่าจะไม่สนับสนุนพรรคการเมืองที่มาจากเสียงข้างมาก โดยไม่แยแสต่อกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมแต่อย่างใด

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) ขอแสดงความยินดีและชื่นชมการแสดงออกของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ที่ยืนยันเจตนารมณ์ต้องการสร้างสรรค์สังคมที่พวกเราต้องการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมและสงบสุข ในขณะเดียวกันเราขอประณามท่าทีของฝ่ายอนุรักษ์นิยมผู้รับใช้อำนาจเผด็จการที่ฉุดรั้งประเทศถอยหลัง ไม่เคารพฉันมาทติของมหาชน ไม่กระทำตนให้ถูกต้องตามครรลองระบอบประชาธิปไตย โดยเรามีข้อเรียกร้องไปยัง ส.ว. และพรรคการเมือง ดังนี้

1. สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว) ต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน โดยการสนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่มาจากเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเป็นนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาล

​2. ว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองทุกพรรค ต้องแสดงตนสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตย โดยการยกมือสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มาจากเสียงข้างมากในสภาฯ และร่วมกันปิดสวิตซ์ ส.ว. อย่างไม่มีเงื่อนไข อันจะเป็นก้าวแรกสู่การทลายกระบวนการสืบทอดอำนาจของ คสช.

3.เนื่องในวาระครบรอบ 31 ปีเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 พีมูฟเห็นว่า การเมืองไทยขับเคลื่อนไปข้างหน้า สู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมให้เป็นประชาธิปไตยโดยเร่งด่วน เราขอเตือนพรรคการเมือง และสว. ทั้งหลายว่า อย่าเล่นเกมการเมืองบนผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยไม่เคารพเจตจำนงกับความมุ่งหวังของประชาชน ขอยืนยันว่าเราจะร่วมกันผลักดันให้ได้มาซึ่ง รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน

​ท้ายที่สุด เราขอยืนยันว่า เสียงของประชาชน คือ ประกาศิตที่ทรงอำนาจที่มีคุณค่ามากกว่าสถาบันหรือกลุ่มคนใดที่ไม่ได้มาจากฉันทามติของประชาชน และหวังว่าทุกคนจะร่วมกันสร้างรัฐสภาให้ทรงเกียรติ อันมีผู้แทนราษฎรที่ทำหน้าที่เพื่อพิทักษ์อำนาจนิติบัญญัติของประชาชนได้อย่างแท้จริงเสียที

ด้วยศรัทธาและเชื่อมั่นในพลังประชาชน

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ)

17 พฤษภาคม 2566

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More