พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ว่าที่ ส.ส.โคราช 'เพื่อไทย' แถลงขอบคุณประชาชน ลั่นเดินหน้าทำงานทันที

‘ประเสริฐ’ นำคณะ ‘ว่าที่ ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย’ แถลงขอบคุณพี่น้องประชาชน ชี้สัญญาณประชาชนต้องการความเปลี่ยนแปลง ลงคะแนนเลือก ‘เพื่อไทย’ เกือบยกจังหวัด ลั่นเดินหน้าทำงานทันที ส่ง ‘ว่าที่ ส.ส.’ ลงพื้นที่รับฟังปัญหา รวบรวมข้อมูลจัดทำแผนยกระดับโคราชสู่มหานครทางเศรษฐกิจ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคและว่าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยว่าที่ ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย ระบบบัญชีรายชื่อและระบบเขตเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทย ที่ได้รับเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล ว่าที่ ส.ส.บัญชีราชื่อ , ณัฐจิรา อิ่มวิเศษ ว่าที่ ส.ส.นครราชสีมา เขต 4, สมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ว่าที่ ส.ส.นครราชสีมา เขต 5 , โกศล ปัทมะ ว่าที่ ส.ส.นครราชสีมา เขต 6 , ปิยะนุช ยินดีสุข ว่าที่ ส.ส.นครราชสีมา เขต 7 , นิกร โสมกลาง ว่าที่ ส.ส.นครราชสีมา เขต 8 , อภิชา เลิศพชรกมล ว่าที่ ส.ส.นครราชสีมา เขต 10 , อาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล ว่าที่ ส.ส.นครราชสีมา เขต 11 , นรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล ว่าที่ ส.ส.นครราชสีมา เขต 12 , พชร จันทรรวงทอง ว่าที่ ส.ส.นครราชสีมา เขต 13 , ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ ว่าที่ ส.ส.นครราชสีมา เขต 14 , รชตะ ด่านกุล ว่าที่ ส.ส.นครราชสีมา เขต 15 และ พรเทพ ศิริโรจนกุล ว่าที่ ส.ส.นครราชสีมา เขต 16 ร่วมกันแถลงขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ที่มอบความไว้วางใจลงคะแนสให้ผู้สมัครของพรรคเพื่อไทย จนได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นจำนวนมาก 

S__62537761.jpg

ประเสริฐ กล่าวว่า ขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาที่ให้ความไว้วางใจพรรคเพื่อไทย ร่วมกันลงคะแนนเลือกผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทย ไปทำหน้าที่ผู้แทนราษฎร เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ผลเลือกตั้งที่ออกมาสะท้อนฉันทามติของพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาที่ส่งสัญญาณความต้องการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในจังหวัด ให้เกิดการพัฒนาภายใต้นำของพรรคเพื่อไทย โดยเฉพาะเป้าหมายของเราที่จะเร่งพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นมหานครที่มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ พี่น้องประชาชนมีกินมีใช้ ดังนั้นเราขอให้สัญญากับพี่น้องประชาชนจะใช้เวลาทุกช่วงนาทีหลังจากนี้ไปเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ด้วยการทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรเพื่อพี่น้องชาวนครราชสีมาให้สมกับที่พี่น้องมอบความไว้วางใจให้ในครั้งนี้

S__62537757.jpg

ประเสริฐ กล่าวว่า ส.ส.พรรคเพื่อไทย ทุกคนมีปณิธานอันแรงกล้าที่จะทำงานหนักเพื่อความกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชน ดังนั้นเราจึงจะเริ่มต้นนับหนึ่งทำงานในหน้าที่ผู้แทนราษฎรของพี่น้องประชาชนในทันที โดยไม่รอกระบวนการและขั้นตอนทางการเมือง ด้วยการลงพื้นที่รับฟังปัญหาและเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนกลุ่มต่างๆ เพื่อรวบรวมปัญหา อุปสรรค รับฟังความต้องการและข้อเสนอแนะ เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มาจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร่วมกัน และเมื่อเราเข้าทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรตามกฎหมายอย่างเต็มตัวจะได้ดำเนินการนำเข้าสู่ขั้นตอนและแนวทางในการยกระดับชีวิตพี่น้องประขาชนและยกระดับจังหวัดนครราชสีมาได้ในทันที 

S__62537762.jpg

ขณะที่ สุดาวรรณ กล่าวว่า ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาที่ให้ความไว้วางใจเลือกผู้สมัคร ส.ส.จากพรรคเพื่อไทย ให้มาทำงานรับใช้พี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมา เรายืนยันที่จะเดินหน้าทำงานตอบแทนพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ โดยผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนในจังหวัดให้มากันแก้ไขปัญหาและวางโรดแมปในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาของเราให้มีความรุ่งเรืองทัดเทียมกับจังหวัดใหญ่และมหานครที่สำคัญๆ ในต่างประเทศ 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More