พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

สโมสร 'สิงห์ดำ' ขอรุ่นพี่ ส.ว. ช่วยรักษาระบอบ รับรอง 'พิธา' เป็นนายกฯ

สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอรุ่นพี่ ส.ว. เคารพเจตนารมณ์ของประชาชน ในการโหวตรับรองนายกรัฐมตรีจากพรรคการเมืองที่ได้คะแนนสูงสุดจากการเลือกตั้ง

กฤตภาส เชรษฐเจริญรัตน์ นายกสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำหนังสือถึง สุธี บุญมาก (ศิษย์เก่ารุ่น 22) และจรินทร์ จักกะพาก (ศิษยเก่ารุ่น 30) 2 สมาชิกวุฒิสภา เพื่อขอให้เคารพเจตนารมณ์ของประชาชน ในการโหวตรับรองนายกรัฐมตรีจากพรรคการเมืองที่ได้คะแนนสูงสุดจากการเลือกตั้ง

เนื่องด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 พรรคก้าวไกลเป็นพรรคการเมืองที่รับคะแนนเสียงสูงสุดโดยมีที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร 152 ที่นั่ง และสามารถรวบรวมเสียงในการจัดตั้งพยาบาลได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนฯ แต่ปรากฏในสื่อว่าสมาชิกวุฒิสภาบางท่านแสดงท่าทีไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในการเลือกนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคการเมืองที่ได้รับคะแนนสูงสุด

ในการนี้ สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความกังวลอย่างยิ่งกับท่าทีของสมาชิกวุฒิสภาจำนวนหนึ่งที่ไม่เคารพต่อมติของประชาชนซึ่งเป็นผู้ทรงอำนาจในการเลือกผู้แทนฯ และเกรงว่าท่าทีข้างต้นจะเป็นการบั่นทอนประชาธิปไตย จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านในฐานะสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรี และท่านในฐานะศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งเป็นสถาบันที่บ่มเพาะและปลูกฝังหลักการประชาธิปไตยมาโดยตลอด ได้โปรดเคารพเจตนารมณ์ของประชาชนโดยการลงคะแนนเสียงเห็นชอบ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคการเมืองที่ระดับคะแนนสูงสุดและสามารถรวบรวมเสียงในสภาผู้แทนฯ ได้เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนฯ จนสามารถจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากได้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการธำรงค์หลักการประชาธิปไตย เพื่อให้ประเทศชาติสามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More