พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

เปิดความหมาย “ส่วย” คอร์รัปชันซุกใต้พรม

“ส่วย” พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ระบุว่ามี 2 ความหมาย คือ เป็นคำนาม รายได้แผ่นดินประเภทหนึ่ง เรียกเก็บเป็นสิ่งของหรือเงินตราแทนการเข้าเดือนหรือการรับราชการ และสิ่งของพื้นเมืองที่เมืองหลวงเรียกเกณฑ์จากหัวเมืองเป็นประจำเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ หรือบรรณาการจากประเทศราช

อีกความหมายหนึ่ง คือ ชนชาติพูดภาษาตระกูลมอญ-เขมรพวกหนึ่ง อยู่ทางภาคอีสาน

สำหรับความหมายคำว่า “ส่วย” ซึ่งเป็นที่รับรู้ในสังคมไทย หมายถึงสินบนที่จ่ายเป็นประจำ ดังกรณีเหตุการณ์ที่ผู้ประกอบการรถบรรทุก ออกมาระบุว่า มีการจ่ายส่วยในรูปแบบสติกเกอร์ เป็นรายเดือนหลักพันถึงหมื่นบาท เพื่อแลกการไม่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมหากรถบรรทุกสินค้าน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนด หรือน้ำหนักเกิน 50 ตัน

อย่างไรก็ตาม สังคมไทยเคยมีการจ่ายส่วยสารพัดรูปแบบ เพื่อแลกกับการไม่ถูกตรวจสอบ หรือได้รับอภิสิทธิ์บางอย่างจากเจ้าหน้าที่รัฐที่รักษากฎหมาย เช่น ส่วยสถานบันเทิง เรียกเก็บเงินแลกการเปิดเกินเวลา ลักลอบค้าประเวณี ค้ายาเสพติด, ส่วยศุลกากร หิ้วของจากต่างประเทศแลกกับการไม่ต้องถูกตรวจค้น ส่วยหาบเร่แผงลอย ส่วยลอตเตอรี่ ส่วยรถตู้ ส่วยวินมอเตอร์ไซค์ ฯลฯ

แม้ไทยจะมีกฎหมายบังคับควบคุมไม่ให้มีการกระทำผิด เรียกรับผลประโยชน์จากประชาชน กลุ่มธุรกิจทั่วไป แต่ข้อเท็จจริงกลับพบว่าผู้กระทำความผิดมักจะยอมติดสินบนเจ้าหน้าที่ หรือจ่าย “ส่วย” ให้ เพื่อแลกการไม่ถูกตรวจสอบ-จับกุม ซึ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กน้อยในระบบอุปถัมป์ของสังคมไทย

แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ นอกจากจะทำให้เสียระบบการบังคับใช้กฎหมายแล้ว ยังทำให้เกิดความเสียหาย เพราะระบบจ่ายส่วย เอื้อประโยชน์และเปิดช่องทางให้มีการทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบต่าง ๆ จนไม่สามารถประเมินมูลค่าความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ส่วย สติกเกอร์” แลกช่องทางด่วน ผู้ละเมิดกฎหมาย 

เลขาฯ ต้านคอร์รัปชัน ชง ป.ป.ช.สอบบัญชีทรัพย์สินย้อนหลัง “ผบก.ทล.” ทุกคน 

“วิโรจน์” เปิดข้อมูลส่วยสติกเกอร์ อ้างเงินสะพัดเกือบ 20,000 ล้านต่อปี 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More