พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน “อนุทิน” รวยสุด 4.4 พันล้าน

วันนี้ (6 มิ.ย.2566) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จำนวน 13 คน ดังนี้   

 • นายอนุทิน ชาญวีรกูล พ้นจากตำแหน่ง  20 มี.ค.2566
 • นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ พ้นจากตำแหน่ง 20 มี.ค.2566
 • น.ส.กุลวลี นพอมรบดี พ้นจากตำแหน่ง 8 มี.ค. 2566
 • นายฉลาด ขามช่วง พ้นจากตำแหน่ง  20 มี.ค.2566
 • นายไชยวัฒนา ติณรัตน์ พ้นจากตำแหน่ง 20 มี.ค.2566
 • นายนพคุณ รัฐไผท พ้นจากตำแหน่ง 20 มี.ค.2566
 • นายประเสริฐ บุญเรือง พ้นจากตำแหน่ง 20 มี.ค.2566
 • นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ พ้นจากตำแหน่ง 20 มี.ค.2566
 • นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล พ้นจากตำแหน่ง 20 มี.ค.2566
 • นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ พ้นจากตำแหน่ง 20 มี.ค.2566
 • นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ พ้นจากตำแหน่ง 20 มี.ค.2566
 • นายเกียรติ สิทธีอมร พ้นจากตำแหน่ง  20 มี.ค.2566
 • นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ 20 มี.ค.2566

สำหรับการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินครั้งนี้ พบว่านายอนุทิน รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข มีทรัพย์สินรวม น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ คู่สมรส จำนวน 4,411 ล้านบาท แบ่งเป็นทรัพย์สินของนายอนุทิน จำนวน 4,372 ล้านบาท และน.ส.ธนนนท์ 39 ล้านบาท

ทรัพย์สินส่วนใหญ่ของนายอนุทิน เป็นสิทธิและสัมปทาน มูลค่า 1,251 ล้านบาท มีเงินฝาก 1,184 ล้านบาท ยานพาหนะ 749 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการแจ้งทรัพย์สิน เป็น รถยนต์ 2 คัน และเครื่องบิน 3 ลำ ส่วนทรัพย์สินอื่น 15 รายการ มูลค่ารวม 210 ล้านบาทประกอบด้วย สร้อยคอมือ 1 เส้น แหวน 4 วง นาฬิกา 24 เรือน พระเครื่อง 24 องค์ เครื่องเบญจรงค์ 11 ตู้ รูปภาพติดข้างฝา 8 ภาพ นอกจากนี้ แจ้งว่ามีหนี้สิน 14 ล้านบาท 

นายอนุทิน ยังแจ้งมีเงินให้กู้ยืมแก่บุคคล และนิติบุคคลรวม 5 ราย เช่น บริษัท ซิโน-ไทย ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด มียอดหนี้คงเหลือ 30,533 บาท บริษัท เพอร์เพชวล พรอสเพอริตี้ จำกัด จำนวน 2 ครั้ง ไม่ระบุวันที่ให้กู้ยืม มียอดหนี้คงเหลือรวม 15,382,136 บาท บริษัท ไทยสเปเชียล สตีล จำกัด ให้กู้ยืมเมื่อ 13 พ.ย. 2551 ยอดหนี้คงเหลือ 135,988,731 บาท และ น.ส.ปราณี พิริยะมาสกุล ให้กู้ยืมเมื่อ 15 ธ.ค.2561 ยอดหนี้คงเหลือ 8.5 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับบัญชีทรัพย์สินที่แจ้งตอนเข้ารับตำแหน่ง ส.ส.ปี 2562  จำนวน 4,248 ล้านบาท ไม่มีคู่สมรส หลังพ้นตำแหน่ง มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 123 ล้านบาท และมีหนี้สินลดลง 35 ล้านบาท  

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More