พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

อัปเดต 82 พรรคการเมือง ที่ยังดำเนินการอยู่

วันนี้ (6 มิ.ย.2566) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง โดยข้อมูลจาก สำนักกิจการพรรคการเมือง สรุปรายชื่อ พรรคการเมืองที่ดำเนินการอยู่รวมจำนวน 82 พรรคการเมือง รวมจำนวนสมาชิก 1,435,104 คน รวมตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2,530 คน รวมจำนวนสาขาพรรคการเมือง 491 สาขา รวมจำนวนคณะกรรมการบริหาร 1,095 คน ณ วันที่ 6 มิ.ย.2566

ประกอบด้วย 

1. พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (001)

 • หัวหน้าพรรค นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
 • รวมจำนวนสมาชิก 88,227 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 21 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 269 ราย

2. พรรคประชากรไทย (ปชท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (002)

 • หัวหน้าพรรค นายคณิศร สมมะลวน
 • รวมจำนวนสมาชิก 14,795 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 14 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย

3. พรรคความหวังใหม่ (ควม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (013)

 • หัวหน้าพรรค นายชิงชัย มงคลธรรม
 • รวมจำนวนสมาชิก 10,631 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 11 ราย

4. พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (พนท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (022)

 • หัวหน้าพรรค นายวชิร ศุภรมย์
 • รวมจำนวนสมาชิก 9,922 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 24 ราย

5. พรรคเพื่อไทย (พท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (034)

 • หัวหน้าพรรค นายชลน่าน ศรีแก้ว
 • รวมจำนวนสมาชิก 71,204 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 192 ราย

6. พรรคชาติพัฒนากล้า (ชพก.) (เดิมชื่อพรรคชาติพัฒนา) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (045)

 • หัวหน้าพรรค นายกรณ์ จาติกวนิช
 • รวมจำนวนสมาชิก 15,269 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 35 ราย

7. พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (055)

 • หัวหน้าพรรค นายวราวุธ ศิลปอาชา
 • รวมจำนวนสมาชิก 11,926 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 39 ราย

8. พรรคอนาคตไทย (อท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (056)

 • หัวหน้าพรรค นายประวัติ เทียนขุนทด
 • รวมจำนวนสมาชิก 10,308 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย

9. พรรคภูมิใจไทย (ภท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (063)

 • หัวหน้าพรรค นายอนุทิน ชาญวีรกูล
 • รวมจำนวนสมาชิก 62,733 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 76 ราย

10. พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย (ส.ป.ท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (076)

 • หัวหน้าพรรค นายสาวิทย์ แก้วหวาน
 • รวมจำนวนสมาชิก 11,565 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 9 ราย

11. พรรคประชาสามัคคี (ปส.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (091)

 • หัวหน้าพรรค นางสาวสัตยาภรณ์ ยนต์นิยม รก.หัวหน้าพรรค
 • รวมจำนวนสมาชิก 10,080 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย

12. พรรคประชาธิปไตยใหม่ (ปธม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (109)

 • หัวหน้าพรรค นายสุรทิน พิจารณ์
 • รวมจำนวนสมาชิก 41,045 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 20 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 36 ราย

13. พรรคพลังบูรพา (พบ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (112)

 • หัวหน้าพรรค นายเชาว์ มณีวงษ์
 • รวมจำนวนสมาชิก 15,492 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย

14. พรรคครูไทยเพื่อประชาชน (ค.พ.ช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (118)

 • หัวหน้าพรรค นายปรีดา บุญเพลิง
 • รวมจำนวนสมาชิก 18,818 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 15 ราย

15. พรรคพลังสหกรณ์ (พพส) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (122)

 • หัวหน้าพรรค นายอดิศักดิ์ ฟักแฟง
 • รวมจำนวนสมาชิก 12,307 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย

16. พรรคพลังท้องถิ่นไท (พทท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (124)

 • หัวหน้าพรรค นายสมยศ ลักษณะสมบูรณ์
 • รวมจำนวนสมาชิก 17,610 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย

17. พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล (ถกชว) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (129)

 • หัวหน้าพรรค นางลลิตา สิริพัชรนันท์
 • รวมจำนวนสมาชิก 10,482 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 9 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 13 ราย

18. พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย (รป.) (เดิมชื่อพรรคโอกาสไทย) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (133)

 • หัวหน้าพรรค นายประเสริฐ อภิปุญญา
 • รวมจำนวนสมาชิก 11,377 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 44 ราย

19. พรรคเสรีรวมไทย (สร.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (145)

 • หัวหน้าพรรค พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส
 • รวมจำนวนสมาชิก 49,616 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 305 ราย

20. พรรครักษ์ธรรม (ร.ธ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (147)

 • หัวหน้าพรรค นายศักดาวุธ โกมลประเสริฐ
 • รวมจำนวนสมาชิก 10,412 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย

21. พรรคเพื่อชาติ (พ.พ.ช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (149)

 • หัวหน้าพรรค นางสาวปวิศรัฐฐ์ ติยะไพรัช
 • รวมจำนวนสมาชิก 11,932 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 44 ราย

22. พรรคพลังประชาธิปไตย (พปต.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (153)

 • หัวหน้าพรรค นายพูนพิพัฒน์ นิลรังษี
 • รวมจำนวนสมาชิก 26,454 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 13 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย

23. พรรคภราดรภาพ (ภดภ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (154)

 • หัวหน้าพรรค นายบุญญา หลีเหลด
 • รวมจำนวนสมาชิก 10,303 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 5 ราย

24. พรรคพลังไทยรักชาติ (พทรช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (155)

 • หัวหน้าพรรค นายกิตติเดช เมืองอู่มงคล รก.หน.พรรค
 • รวมจำนวนสมาชิก 11,805 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 10 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 4 ราย

25. พรรคช่วยชาติ (พชช.) (เดิมชื่อพรรคเพื่อชีวิตใหม่) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (157)

 • หัวหน้าพรรค นางสาวนงนุช บัวใหญ่
 • รวมจำนวนสมาชิก 16,302 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 7 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 9 ราย

26. พรรคก้าวไกล (ก.ก.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (164)

 • หัวหน้าพรรค นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์
 • รวมจำนวนสมาชิก 52,447 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 7 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 139 ราย

27. พรรคทางเลือกใหม่ (ทลม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (170)

 • หัวหน้าพรรค นายราเชน ตระกูลเวียง
 • รวมจำนวนสมาชิก 34,446 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 22 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 13 ราย

28. พรรคประชาภิวัฒน์ (ปชภ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (172)

 • หัวหน้าพรรค นายสมเกียรติ ศรลัมพ์
 • รวมจำนวนสมาชิก 13,397 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 10 ราย

29. พรรคเส้นด้าย (สด.) (เดิมชื่อพรรคพลเมืองไทย ) ZENDAI PARTY (ZDP) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (173)

 • หัวหน้าพรรค นายคริส โปตระนันทน์
 • รวมจำนวนสมาชิก 10,436 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 7 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 42 ราย

30. พรรคสร้างอนาคตไทย (สอท.) (เดิมชื่อพรรคพลังไทยนำไทย) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (174)

 • หัวหน้าพรรค นายวิรัช วิฑูรย์เธียร
 • รวมจำนวนสมาชิก 16,775 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 25 ราย

31. พรรคพลังธรรมใหม่ (พธม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (175)

 • หัวหน้าพรรค นายระวี มาศฉมาดล
 • รวมจำนวนสมาชิก 11,525 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 3 ราย

32. พรรคไทยธรรม (ทธม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (178)

 • หัวหน้าพรรค นายอโณทัย ดวงดารา
 • รวมจำนวนสมาชิก 29,122 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 12 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 12 ราย

33. พรรคไทยศรีวิไลย์ (ทศล.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (180)

 • หัวหน้าพรรค นายมงคลกิตต์ สุขสินธารานนท์
 • รวมจำนวนสมาชิก 12,852 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 29 ราย

34. พรรครวมพลัง (รพ.) (เดิมชื่อพรรครวมพลังประชาชาติไทย) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (181)

 • หัวหน้าพรรค นายดนุช ตันเทอดทิตย์
 • รวมจำนวนสมาชิก 11,914 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 7 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 8 ราย

35. พรรคพลังไทรุ่งเรือง (พทร) (เดิมชื่อสยามพัฒนา) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (182)

 • หัวหน้าพรรค นายฮงค์ฑัย แซ่ตัน
 • รวมจำนวนสมาชิก 10,670 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย

36. พรรคไทยพร้อม (พทพ) (เดิมชื่อไทยพัฒนา) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (183)

 • หัวหน้าพรรค นายวิทยา อินาลา
 • รวมจำนวนสมาชิก 10,101 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 3 ราย

37. พรรคพลังปวงชนไทย (พลท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (184)

 • หัวหน้าพรรค นายเอก จาดดำ
 • รวมจำนวนสมาชิก 17,763 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 9 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 31 ราย

38. พรรคเพื่อชาติไทย (พ.ชต.ท.) (ชื่อเดิมพรรคพลังไทยรักไทย) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (185)

 • หัวหน้าพรรค นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล
 • รวมจำนวนสมาชิก 17,766 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 26 ราย

39. พรรครวมแผ่นดิน (รผด.) (ชื่อเดิมพรรคพลังชาติไทย) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (186)

 • หัวหน้าพรรค พล.อ.ชัชชัย ภัทรนาวิก
 • รวมจำนวนสมาชิก 22,747 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 18 ราย

40. พรรคประชาชาติ (ปช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (187)

 • หัวหน้าพรรค นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา
 • รวมจำนวนสมาชิก 24,451 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 24 ราย

41. พรรคแผ่นดินธรรม (ผธ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (188)

 • หัวหน้าพรรค นายกรณ์ มีดี
 • รวมจำนวนสมาชิก 10,676 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 24 ราย

42. พรรคคลองไทย (คล.ท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (189)

 • หัวหน้าพรรค นายสายัณห์ อินทรภักดิ์
 • รวมจำนวนสมาชิก 36,885 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 139 ราย

43. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (192)

 • หัวหน้าพรรค พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ
 • รวมจำนวนสมาชิก 59,995 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 209 ราย

44. พรรคเศรษฐกิจใหม่ (ศม) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (193)

 • หัวหน้าพรรค นายมนตรี สันติไชยกุล รก.หัวหน้าพรรค
 • รวมจำนวนสมาชิก 10,946 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 8 ราย

45. พรรคพลังสังคม (พ.พ.ส.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (198)

 • หัวหน้าพรรค นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน
 • รวมจำนวนสมาชิก 10,129 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 7 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย

46. พรรคเป็นธรรม (ปธ.) (เดิมชื่อพรรคกลาง) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (203)

 • หัวหน้าพรรค นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ
 • รวมจำนวนสมาชิก 9,362 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย

47. พรรคพลังเพื่อไทย (พล.พท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (204)

 • หัวหน้าพรรค นายเอกวรพงศ์ อำนวยทรัพย์
 • รวมจำนวนสมาชิก 10,298 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 4 ราย

48. พรรคประชาไทย (ปรชท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (205)

 • หัวหน้าพรรค นายบุญยงค์ จันทร์แสง
 • รวมจำนวนสมาชิก 10,262 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 42 ราย

49. พรรคกรีน (กร) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (206)

 • หัวหน้าพรรค นายพงศา ชูแนม
 • รวมจำนวนสมาชิก 10,507 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 8 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 28 ราย

50. พรรคสามัญชน (พ.สมช) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (209)

 • หัวหน้าพรรค นายอาหามะ ลีเฮ็ง รักษาการหัวหน้า
 • รวมจำนวนสมาชิก 10,174 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 6 ราย

51. พรรคภาคีเครือข่ายไทย (ภคท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (211)

 • หัวหน้าพรรค นางสาวกฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์
 • รวมจำนวนสมาชิก 11,024 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 4 ราย

52. พรรคเพื่ออนาคตไทย (พอท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (217)

 • หัวหน้าพรรค นายอนุวัฒน์ วิกัยพัฒน์
 • รวมจำนวนสมาชิก 9,189 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 37 ราย

53. พรรคเศรษฐกิจไทย (ศท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (218)

 • หัวหน้าพรรค นายเชวงศักดิ์ ใจคำ
 • รวมจำนวนสมาชิก 24,087 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 7 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 68 ราย

54. พรรคเส้นทางใหม่ (สทม.) (เดิมชื่อพรรคไทยชอบธรรม) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (219)

 • หัวหน้าพรรค นายเมธี กาญวัฒนะกิจ
 • รวมจำนวนสมาชิก 6,065 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย

55. พรรคไทยรวมไทย (ทรวท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (221)

 • หัวหน้าพรรค นายณัฐติพงษ์ วันทวี
 • รวมจำนวนสมาชิก 10,998 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 4 ราย

56. พรรคกล้า (ก.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (222)

 • หัวหน้าพรรค นายจีระยุทธ วีรวงศ์
 • รวมจำนวนสมาชิก 25,493 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 49 ราย

57. พรรคยุทธศาสตร์ชาติ (ย.ศ.ช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (224)

 • หัวหน้าพรรค นายเพ็ช ขันทอง
 • รวมจำนวนสมาชิก 21,598 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 10 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย

58. พรรคพลังสังคมใหม่ (พ.ส.ม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (226)

 • หัวหน้าพรรค นายเชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ
 • รวมจำนวนสมาชิก 13,363 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 10 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 38 ราย

59. พรรคไทยสร้างไทย (ทสท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (227)

 • หัวหน้าพรรค คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
 • รวมจำนวนสมาชิก 65,331 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 73 ราย

60. พรรคมิติใหม่ (มต.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (228)

 • หัวหน้าพรรค นายปรีชา ไข่แก้ว
 • รวมจำนวนสมาชิก 5,984 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 11 ราย

61. พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (229)

 • หัวหน้าพรรค นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
 • รวมจำนวนสมาชิก 57,418 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 21 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 87 ราย

62. พรรคไทยสมาร์ท (ทสม) (เดิมชื่อพรรคมวลชนสยาม) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (230)

 • หัวหน้าพรรค นายเกียรติภูมิ สิริพันธุ์
 • รวมจำนวนสมาชิก 11,909 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 26 ราย

63. พรรคเพื่อประชาชน (พป.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (231)

 • หัวหน้าพรรค นายสนั่น เจียรคุปต์
 • รวมจำนวนสมาชิก 5,458 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย

64. พรรคพลังสยาม (พส.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (232)

 • หัวหน้าพรรค นายทรงธรรม โรจนเครือวัลย์
 • รวมจำนวนสมาชิก 5,297 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 3 ราย

65. พรรคไทยภักดี (ทภด) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (234)

 • หัวหน้าพรรค นายวรงค์ เดชกิจวิกรม
 • รวมจำนวนสมาชิก 17,691 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 53 ราย

66. พรรคแนวทางใหม่ (นทม) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (235)

 • หัวหน้าพรรค นายธวเดช ภาจิตรภิรมย์
 • รวมจำนวนสมาชิก 8,794 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 17 ราย

67. พรรคเสมอภาค (สมภ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (236)

 • หัวหน้าพรรค นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์
 • รวมจำนวนสมาชิก 6,738 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 4 ราย

68. พรรคไทยชนะ (ทช) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (237)

 • หัวหน้าพรรค นายจักรพงศ์ ชื่นดวง
 • รวมจำนวนสมาชิก 7,774 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 7 ราย

69. พรรคเพื่อไทรวมพลัง (พทล.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (238)

 • หัวหน้าพรรค นายวสวรรธน์ พวงพรศรี
 • รวมจำนวนสมาชิก 7,576 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย

70. พรรคราษฎร์วิถี (รวถ) (เดิมชื่อเทิดไท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (240)

 • หัวหน้าพรรค นายสุชาติ บรรดาศักดิ์
 • รวมจำนวนสมาชิก 7,132 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 12 ราย

71. พรรคไทยเป็นหนึ่ง (ทปน) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (241)

 • หัวหน้าพรรค นายศิระ อวยศิลป์
 • รวมจำนวนสมาชิก 5,811 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 4 ราย

72.พรรคท้องที่ไทย (ท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (242)

 • หัวหน้าพรรค นายบัญชา เดชเจริญศิริกุล
 • รวมจำนวนสมาชิก 7,387 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 3 ราย

73. พรรคเปลี่ยนอนาคต (พปอ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (243)

 • หัวหน้าพรรค นายอัครนันท์ อริยศรีพงษ์
 • รวมจำนวนสมาชิก 5,143 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย

74.พรรคใหม่ (ม) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (244)

 • หัวหน้าพรรค นายกฤดิทัช แสงธนโยธิน
 • รวมจำนวนสมาชิก 4,370 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 3 ราย

75. พรรคแรงงานสร้างชาติ (รสช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (245)

 • หัวหน้าพรรค นายมนัส โกศล
 • รวมจำนวนสมาชิก 4,500 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 4 ราย

76. พรรคไทยก้าวหน้า (ทกน.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (246)

 • หัวหน้าพรรค นายวัชรพล บุษมงคล
 • รวมจำนวนสมาชิก 4,012 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 7 ราย

77. พรรคพลัง (พ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (247)

 • หัวหน้าพรรค นายลิขสิทธิ์ ใสกระจ่าง
 • รวมจำนวนสมาชิก 2,596 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 5 ราย

78. พรรคสยามพล (สย.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (248)

 • หัวหน้าพรรค นางสาวจารุจันทร์ ยะสุตา รักษาการหัวหน้า
 • รวมจำนวนสมาชิก 1,938 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง – สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย

79. พรรคชาติรุ่งเรือง (ชรร.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (249)

 • หัวหน้าพรรค นางพิมไหมทอง ศักดิพัตโภคิน
 • รวมจำนวนสมาชิก 3,297 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 5 ราย

80. พรรครวมใจไทย (ร.จ.ท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (250)

 • หัวหน้าพรรค นายบุญรวี ยมจินดา
 • รวมจำนวนสมาชิก 2,894 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 3 ราย

81. พรรคสัมมาธิปไตย (สธต.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (251)

 • หัวหน้าพรรค นายใจเพชร กล้าจน
 • รวมจำนวนสมาชิก 4,878 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง – สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด – ราย

82. พรรคเปลี่ยน (ป.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (252)

 • หัวหน้าพรรค นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์
 • รวมจำนวนสมาชิก 3,098 ราย
 • จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
 • จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 4 ราย

อ่านข่าวอื่น : 

เลือกตั้ง2566 : เปิดรายชื่อ ว่าที่ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 100 คน

กกต.แจงปมพรรคเล็กจ่อฟ้อง ยันคิดคะแนน ส.ส.บัญชีรายชื่อถูกต้อง

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More