พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ก่อนจะมาเป็น “อินทัช โฮลดิ้ง” ผู้ถือหุ้นใหญ่ ITV

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: Intouch Holdings) เป็นบริษัทโฮลดิ้ง สัญชาติไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 มิ.ย.2526 ในชื่อ ชินวัตร คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส แอนด์ อินเวสต์เมนต์

เข้าจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 31 ส.ค.2533 ต่อมา พ.ศ.2544 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อนจะเป็น บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ.2557

ทั้งนี้ในปี พ.ศ.2547 ตระกูลชินวัตร ได้ขายหุ้นถือครองทั้งหมดในบริษัทนี้ ให้แก่บริษัทในเครือของเทมาเส็กโฮลดิงส์ ของรัฐบาลสิงคโปร์ ซึ่งเป็นการซื้อขายหุ้นที่มีมูลค่ารวมสูงสุดในประวัติศาสตร์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทมีรายได้หลักจากการกำกับธุรกิจในเครือและค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยได้แบ่งสายธุรกิจออกเป็นสามสาย คือ สายธุรกิจโทรคมนาคมไร้สาย, สายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สายธุรกิจอื่น ๆ
ปี 2565 จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท เอไอเอส ดีซี เวนเจอร์ จำกัด และ ลงนามลงทุนในสัญญาร่วมพัฒนาธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Joint Development Agreement – Data Center Business) ร่วมกับ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ Singapore Telecommunications Limited (Singtel) เพื่อรองรับการเติบโตและตอบสนองต่อความต้องการ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในประเทศไทย

ปีเดียวกัน (2565) จำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ในไทยคมให้กับบริษัท กัลฟ์ เวนเชอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 100 ในวันที่ 30 ธ.ค.2565 ซึ่งเป็นไปตามมติ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2565 การจำหน่ายหุ้นทั้งหมดในไทยคมนี้ มีผลทำให้ไทยคมสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ปัจจุบัน บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

มีผู้ถือหุ้นหลักๆ 10 อันดับแรกคือ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 41.19 %
SINGTEL GLOBAL INVESMENT PTE.LTD 24.99 %
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6.50 %
GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL. 5.42 %
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 2.18 %
สำนักงานประกันสังคม 1.40 %
นายเพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ 0.96 %
STATE STREET EUROPE LIMITED 0.85 %
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 0.51 %
ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 0.36 %

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

“เรืองไกร” ยื่น กกต.เพิ่มหลักฐานปมหุ้นสื่อ “ไอทีวี”

รู้จัก “สารัชถ์ รัตนาวะดี” CEO กัลฟ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ INTUCH

วิเคราะห์ : คลิปเสียงจากที่ประชุมไอทีวี : สถานการณ์พลิกกลับ

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More