พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ร้อง กกต. ตรวจสอบพรรคการเมือง อยู่เบื้องหลังนักศึกษาชายแดนใต้ทำประชามติ

‘ศรีสุวรรณ’ ร้อง กกต. ตรวจสอบพรรคการเมือง อยู่เบื้องหลัง ‘ขบวนการนักศึกษาแห่งชาติ’ กรณีทำประชามติ จี้เร่งส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรค

วันที่ 16 มิ.ย. 66 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ศรีสุวรรณ จรรยา อดีตเลขาธิการองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ในนามตัวแทนองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน เดินทางมายื่นคำร้องต่อ กกต. สืบเนื่องจากกิจกรรมของ “ขบวนการนักศึกษาแห่งชาติ” เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. กรณีการจัดทำประชามติที่เกี่ยวข้องกับเอกราชปาตานี ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

ศรีสุวรรณ กล่าวว่า การกระทำดังกล่าว แม่ทัพภาคที่ 4 และเลขาธิการ สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ก็ได้ออกมาแถลงว่า น่าจะมีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังในการจัดกิจกรรม ซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 1 พ.ศ. 2560 โดยชัดเจน ที่กำหนดไว้ว่าประเทศไทยต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียว ผู้ใดจะมาแบ่งแยกมิได้ ซึ่งถ้าพรรคการเมืองเป็นผู้กระทำการดังกล่าว จะมีโทษค่อนข้างสูง และอาจจะเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 92 (2) (3) ถือว่าเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

จึงเป็นอำนาจของ กกต. ที่จะดำเนินการสอบสวน ไต่สวน และเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคการเมืองที่ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวได้ หากเป็นประชาชนหรือบุคคลธรรมดาที่อาจจะเข้าข่ายสนับสนุนการกระทำดังกล่าว อาจจะมีความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา 119 ที่ระบุไว้ชัดเจนว่า ที่ใดที่ดำเนินการทำให้อำนาจอธิปไตยของประเทศไทยอยู่ภายใต้อำนาจอธิไตยของประเทศอื่น หีือทำให้อำนาจอธิปไตยของประเทศไทยเสื่อมเสียไป ย่อมมีโทษประการชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต

ศรีสุวรรณ กล่าวต่อว่า เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่หลายคนรับทราบมาโดยตลอดว่ามีพรรคการเมือง ซึ่งไม่จำเป็นต้องระบุชื่อ แต่ปรากฏตามพฤติการณ์ ที่อาจเข้าข่ายสนับสนุนการกระทำดังกล่าว จึงเป็นหน้าที่ของกกต. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 โดยเฉพาะในมาตรา 22 ที่ระบุไว้ชัดเจนว่า ต้องรีบดำเนินการแจ้งให้พรรคการเมือง หรือผู้บริหารพรรคการเมือง ยุติการกระทำดังกล่าว และเมื่อตรวจสอบ วินิจฉัยว่าความปรากฎตามข้อเท็จจริง ก็สามารถเสนอศาลรัฐธรรมนูญได้ต่อไป 

“เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญต่อชาติ ต่อแผ่นดิน เป็นเรื่องความมั่นคงของชาติ องค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน จึงต้องนำความมาร้องต่อ กกต. และนายทะเบียนพรรคการเมือง เพื่อให้ดำเนินการสอบสวน ไต่สวน และวินิจฉัย เอาผิดพรรคการเมืองที่เป็นอีแอบ อยู่เบื้องหลังกระบวนการนักศึกษา มาลงโทษตามครรลองของกฎหมายต่อไป” ศรีสุวรรณ กล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More