พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ร้อง กกต. สอบบัญชีที่ดิน 'พิธา' เหตุระบุเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากมรดกเทียบกรณีหุ้น ITV

‘เรืองไกร’ ร้อง กกต. สอบบัญชีที่ดิน ‘พิธา’ เหตุระบุเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากมรดก

วันที่ 18 มิ.ย. เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ส่งหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผ่านไปรษณีย์ (EMS) ขอให้เรียกพยานหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการตรวจสอบกรณีแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนกรณีพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2561 มาตรา 151 โดยส่งสำเนาบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ พิธา ที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 25 พ.ค.62 มีการแสดงรายการที่ดินของ 2 รายการ

โดยรายการที่ 2 คือ โฉนดที่ดิน หมายเลข 13543 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไม่ระบุวัน เดือน ปีที่ได้มา เนื้อที่ 14 ไร่ 0 งาน 62.7 ตารางวามูลค่าปัจจุบัน (ประมาณ) 18,000,000 บาท ทั้งนี้ที่ดินแปลงดังกล่าวมีหมายเหตุ ระบุว่า “ลำดับที่ 2 เป็นทรัพย์สินที่ได้รับจากการรับมรดก”

ฉะนั้นคำว่า “ทรัพย์สินที่ได้รับจากการรับมรดก” ถึงอาจไม่สอดรับกับข้อมูลที่มีการยื่นเพิ่มเติม กรณีถือครองหุ้นไอทีวีที่กล่าวอ้างในสื่อต่างๆ ว่ายื่นในฐานะผู้จัดการมรดก จึงควรมีการตรวจสอบโดยการเรียกพยานเอกสาร จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เรียกบัญชีแสดงรายการที่ดินดังกล่าว และเรียกบัญชีแสดงรายการหุ้นไอทีวี จากสำนักงาน ป.ป.ช.ทุกรายการ มาประกอบการตรวจสอบที่มา 

พร้อมทั้งเรียกพยานเอกสารเกี่ยวกับที่ดินแปลงดังกล่าวจากกรมที่ดินหรือสำนักงานที่ดินที่เกี่ยวข้อง ขอให้เรียกเอกสารขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์หลังโฉนดที่ดินดังกล่าวทุกรายการมาตรวจสอบที่มาที่ไปว่า การรับมรดกในที่ดินแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะเหตุใด มีนายพิธาเกี่ยวข้องกรณีใด และขอให้ตรวจสอบด้วยว่า การยื่นบัญชีที่ดินว่าเป็นทรัพย์ที่ได้จากการรับมรดก มีความแตกต่างจากการยื่นบัญชี (เพิ่มเติม) กรณีหุ้นในบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) จำนวน 42,000 หุ้นหรือไม่

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More