พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

'ครม.' รับทราบ 'กกต.' อนุมัติงบกลาง วงเงิน 222.95 ล้านบาท

ครม.รับทราบ กกต. อนุมัติให้ใช้จ่ายงบกลางปี 66 สำหรับอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ไทยเป็นสมาชิกวงเงิน 222.95 ล้านบาท

ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 20 มิ.ย. 66 ได้รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กรณีการขออนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 222.95 ล้านบาท เพื่อชำระเป็นเงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก ของกระทรวงการต่างประเทศ [ชำระค่าบำรุงงบประมาณปกติ (Regular Budget) ของสหประชาชาติ ประจำปี ค.ศ.2023]

โดยเรื่องนี้ สืบเนื่องจากที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 66 ได้อนุมัติหลักการงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลางฯ จำนวน 222.95 ล้านบาท เพื่อให้กระทรวงต่างประเทศชำระเป็นเงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศฯ แต่ต้องดำเนินการตามมาตรา 169(3) ของรัฐธรรมนูญ โดยต้องผ่านการพิจารณาของ กกต. จึงจะสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้ 

ทั้งนี้ การประชุมของ กกต. เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 66 ได้มีมติเห็นชอบการใช้งบประมาณรายจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามที่ ครม. เสนอ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศใช้จ่ายงบประมาณจำนวนดังกล่าวเพื่อชำระเงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศฯ ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More