พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

สผ. ซ้อมขั้นตอนเลือก ปธ.สภาฯ – นายกฯ คาดเลือกจริงกลาง ก.ค.

วันนี้ (20 มิ.ย.2566) ที่ห้องประชุมสุริยัน หรือห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (สผ.) ได้ซักซ้อมกระบวนการลงมติ เพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายกรัฐมนตรี ทั้งกระบวนการลงมติ การขานรานรายชื่อ ส.ส. และกระบวนการถ่ายทอดสดระบบการประชุม

โดยในการลงมติเพื่อเลือกตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 2 คนนั้น จะเกิดขึ้นภายหลังรัฐพิธีเปิดสมัยประชุมสภาเสร็จสิ้น 15 วัน หรือไม่เกินกลางเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งในการลงมติ จะใช้วิธีการลงมติแบบลับ ด้วยการรับบัตรลงคะแนน เข้าคูหา และเขียนรายชื่อผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่ ส.ส.แต่ละคนละเลือกลงในบัตรลงคะแนน ก่อนนับคะแนน และนำรายชื่อที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบในแต่ละตำแหน่งให้นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน นำขึ้นทูลเกล้าฯ

ส่วนขั้นตอนในการลงมติเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีนั้น จะดำเนินการในที่ประชุมร่วมรัฐสภา และใช้วิธีการลงคะแนนแบบเปิดเผยขานรายชื่อ ส.ส. และ ส.ว.แต่ละคน เพื่อระบุชื่อบุคคลที่ ส.ส.และ ส.ว.แต่ละคน จะเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยบุคคลที่จะได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา เพื่อดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมร่วมรัฐสภา 376 เสียงขึ้นไป ซึ่งเมื่อรัฐสภา มีมติให้บุคคลใดดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่ จะเป็นผู้นำชื่อนั้นขึ้นทูลเกล้าฯ ตามขั้นตอนต่อไป

โดยหลังจากนี้ เมื่อใกล้ถึงกำหนดในการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายกรัฐมนตรี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรษฎร จะมีการซักซ้อมเสมือนจริงอีกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้มีข้อผิดพลาดระหว่างการดำเนินการ

อ่านข่าวเพิ่ม :

“เรืองไกร” ร้อง กกต.ใช้รัฐธรรมนูญ ม.82 ส่งศาลฯ วินิจฉัยสถานะ ส.ส. “พิธา” โดยด่วน

กกต. เผยรับรอง 500 ส.ส.ไปก่อน ตรวจสอบข้อร้องเรียนทีหลังได้

ปฏิทินการเมือง สู่การโหวตนายกฯ คนที่ 30

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More