พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

'ก้าวไกล' เวิร์กชอปอุ่นเครื่อง ส.ส. ยื่นกฎหมายเข้าสภาฯ พร้อมเปลี่ยนประเทศ

ก้าวไกลฟิตจัด! เวิร์กชอปอุ่นเครื่อง ส.ส. ยื่นกฎหมายเข้าสภาฯ พร้อมเปลี่ยนประเทศ ‘ธงทอง’ ติวเข้มกระบวนการนิติบัญญัติ ‘พริษฐ์’ ชู ‘3 เปลี่ยน’ สภายุคก้าวไกลสนองความคาดหวังประชาชน

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ในการสัมมนา ส.ส. พรรคก้าวไกล วันที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดประชุมสภาฯ ช่วงเช้าเริ่มด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ (เวิร์กชอป) ระดมความคิดเกี่ยวกับการเสนอร่างกฎหมายก้าวไกลจำนวนกว่า 40 ฉบับที่จะยื่นทันทีเมื่อสภาฯ เปิด

พริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล พูดถึงความสำคัญของเรื่องนี้ว่า ปัจจุบันประเทศไทยเสมือนอยู่ในเกมชักเย่อ ในทางหนึ่งเรามี ‘ระบบ’ ที่ล้าหลัง ที่ไม่อนุญาตให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น รัฐธรรมนูญ 2560 ที่ขยายอำนาจของสถาบันและกลไกทางการเมืองที่ไม่ยึดโยงกับประชาชน แต่อีกทางหนึ่งเราก็มี ‘สังคม’ ที่ก้าวหน้า ประชาชนมีความคาดหวังการเปลี่ยนแปลงสูง สะท้อนอย่างชัดเจนผ่านผลการเลือกตั้งที่พรรคจากขั้วฝ่ายค้านเดิมได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้น จนทำให้พรรคการเมืองอันดับ 1 และอันดับ 2 มาจากซีกฝ่ายเดียวกันในสภาชุดที่แล้ว ซึ่งมักไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง

475101.jpg

เพื่อตอบรับต่อความคาดหวังของประชาชนที่ขึ้นสูงมาก พรรคก้าวไกลต้องมีบทบาทเป็นเหมือน ‘กังหันลม’ ที่แปรสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า โดยภารกิจหลักในสภาฯ ของพรรคคือการผลักดันกฎหมายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและสร้างความเปลี่ยนแปลงใน 3 ด้าน หรือ ‘3 เปลี่ยน’ ได้แก่

(1) การเปลี่ยน ‘กฎหมาย’ คือการทำให้กฎหมายที่ก้าวหน้าผ่านสภาฯ โดยจำเป็นต้องสร้างการมีส่วนร่วมและร่วมกันผลักดันกับภาคประชาชน

(2) การเปลี่ยน ‘ความคิด’ โดยอาศัยกลไกและเวทีสภาฯ ในการรณรงค์และสื่อสารสาระสำคัญของกฎหมายกับประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจในสังคม และคลายข้อกังวลของผู้เห็นต่าง

(3) การเปลี่ยน ‘วัฒนธรรมการเมือง’ โดยทำให้เห็นถึงประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับ จากการมีรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับงานสภาฯ ทั้งในการขับเคลื่อนนโยบายและการให้ความร่วมมือกับกลไกตรวจสอบถ่วงดุล

475098.jpg

จากนั้นมีการแบ่งกลุ่ม โดยให้ ส.ส. แต่ละคนเลือกประเด็นร่างกฎหมายที่สนใจ เช่น ปฏิรูประบบราชการ กระจายอำนาจ การศึกษา สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ที่ดิน แรงงาน พร้อมวางแผนงานสำหรับการขับเคลื่อนกฎหมายให้ผ่านสภาฯ ซึ่ง ส.ส. พรรคก้าวไกลได้แสดงความเห็นอย่างหลากหลาย พิจารณาทั้งด้านความสำคัญและความเห็นที่แตกต่างต่อประเด็นต่างๆ ในร่างกฎหมายนั้น เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานและสื่อสารต่อประชาชน โดยพริษฐ์ย้ำว่าการผลักดันกฎหมายกว่า 40 ฉบับนี้ เป็นเพียงชุดแรกที่จะถูกเสนอโดยผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกลในสมัยนี้ และจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการสร้างประเทศที่ดีกว่าเดิม

ต่อมาช่วงบ่าย ศ.(พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรมและอดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เล่าถึงประสบการณ์การทำงาน อธิบายกระบวนการกฎหมาย และถามตอบข้อสงสัยของ ส.ส. แต่ละคนด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More