พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ศาลรธน. สั่ง อสส. เร่งออกคำสั่ง ปม 'พิธา-ก้าวไกล' ชูแก้ไข ม.112

ศาล รธน. สั่ง อสส. ชี้แจงภายใน 15 วัน ‘รับ-ไม่รับ’ คำร้อง พิธา-ก้าวไกล ชูแก้ ม.112 ขัด รธน. หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสารข่าวผลการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรณีที่ ธีรยุทธ สุวรรณเกษร อดีตทนายความพุทธะอิสระ ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่าการกระทำของ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ผู้ถูกร้องที่ 1 และพรรคก้าวไกล ผู้ถูกร้องที่ 2 ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112

โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง และยังคงดำเนินการต่อเนื่องในการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง หรือไม่ โดยผู้ร้องระบุว่า ได้ยื่นคำร้องถึงอัยการสูงสุดแล้ว แต่อัยการสูงสุดไม่ได้ดำเนินการภายใน 15 วัน

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญมีมติถามอัยการสูงสุด พร้อมให้ชี้แจงภายใน 15 วัน โดยถามอัยการสูงสุดว่า มีคำสั่ง ‘รับ’ หรือ ‘ไม่รับ’ ตามที่ร้องขอ หากมีคำสั่งรับแล้วดำเนินการอย่างไร และผลการดำเนินการอย่างไร โดยให้แจ้งต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More