พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

สภาฯ นัด ส.ส.เข้าประชุมสภาฯ โหวตเลือกประธานสภาฯ 4 ก.ค. 'วิโรจน์' อาวุโสสูงสุดนั่งบัลลังก์

สำนักงานเลขาธิการสภาฯ ร่อนหนังสือเรียก ส.ส. ประชุมสภาฯ นัดแรก 4 ก.ค. วาระเลือกประธาน-รองประธานสภาฯ ด้าน ‘วิโรจน์ เปาอินทร์’ อาวุโสสูงสุดขึ้นทำหน้าที่ประธานชั่วคราว

วันที่ 29 มิ.ย. 2566 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดย พรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทำหนังสือแจ้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เรื่องการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ในวันอังคารที่ 4 ก.ค. 2566 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 6 อาคารรัฐสภา 

โดยมีระเบียบวาระการประชุม 3เรื่อง ประกอบด้วย

1.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา 115 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2.เลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร

3.เลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกนี้ จะมี พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็น ส.ส.ที่มีอายุมากที่สุด ขึ้นทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

วิโรจน์ IMG_6228.jpeg

ประธานสภา IMG_6942.jpeg

ประธานสภา IMG_6943.jpeg

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More