พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ด่วน! เรียกประชุม ส.ส.นัดแรก 4 ก.ค. ปฏิญาณตน-เลือก ปธ.สภา

วันนี้ (29 มิ.ย.2566) เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีหนังสือด่วนมาก ที่ สผ 0015/ผ1 ลงวันที่ 29 มิ.ย. แจ้งไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 26 เรื่องการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยระบุว่า

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค.2566 เป็นต้นไปแล้วนั้น ขอเรียนว่าจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 27 ปีที่ 1 ครั้งที่1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ในวันอังคารที่ 4 ก.ค.2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรีเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเชิญท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปประชุม ตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบด้วย

1. การให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
2. เลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร
3. เลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More