พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

'อานนท์ แสนน่าน' รับรางวัลพระราชทาน 'สยามธิราชสวามิภักดิ์ใต้ร่มพระบารมี ฅนธรรมดี'

‘อานนท์ แสนน่าน’ รับรางวัลพระราชทาน ‘สยามธิราชสวามิภักดิ์ใต้ร่มพระบารมี ฅนธรรมดี’ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมตัวอย่างดีเด่นประจำปี 2566

2 ก.ค. 2566 ที่ห้องดอนเมืองบอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ อานนท์ แสนน่าน ข้าการการเมืองประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันแห่งประเทศไทย ได้เข้ารับรางวัลพระราชทาน “รางวัลสยามธิราชสวามิภักดิ์ใต้ร่มพระบารมี ฅนธรรมดี” สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมตัวอย่างดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2566 “คนทำดีเป็นศรี ตัวอย่างแก่ประเทศไทย” โดย ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 ประธานอำนวยโครงการฯ และ พลเอกเสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี เป็นประธานพิธีมอบรางวัลฯ

สำหรับงานประทานรางวัลเกียรติยศยกย่องส่งเสริม บุคคลและองค์กร (ระดับชาติ) ประจำปี 2566 โครงการยกย่องและสรรค์สร้างผู้เป็นแบบตัวอย่าง ขับเคลื่อนเพื่อความเข้มแข็งของประเทศ ซึ่งโครงการยกย่องและสรรค์สร้างผู้เป็นบุคคลต้นแบบตัวอย่างของสังคมและประเทศชาติ พร้อมกับเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและองค์กร การสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความรัก ความสามัคคี และสังคมที่น่าอยู่ โดยยึดมั่นเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม ที่เข้าถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักนำในนโยบาย

เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการยกย่องบุคคลและองค์กร ในหลากหลายสาขาอาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแนวทางให้บุคคลในการปฏิบัติหน้าที่ การงาน มีวิสัยทัศน์ จนประสบความสำเร็จในองค์กรและหน่วยงาน ซึ่งจะเป็นแบบอย่างและกำลังใจในการพัฒนาบ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More