พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

“ในหลวง-สมเด็จพระราชินี” เสด็จฯ รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา

วันที่ (3 ก.ค.2566) เวลา 17.17 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ไปยังห้องโถงพิธีชั้น 11 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดการประชุมรัฐสภา ภายหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และมีการเรียกประชุมรัฐสภา พ ศ. 2566 ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค.2566 เป็นต้นไป

โดยมีสมาชิกและบุคคลสำคัญ เช่น คณะองคมนตรี คณะทูตานุทูตจากประเทศต่าง ๆ นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรอิสระ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมรัฐพิธี ซึ่งภายหลังจากทรงเปิดประชุมรัฐสภาแล้วภายใน 10 วัน จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกประธานสภาและรองประธานสภา

ในการนี้ พระราชทานพระราชดำรัสเปิดการประชุมรัฐสภา ความว่า “บัดนี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสร็จสิ้นลง และมีการเรียกประชุมรัฐสภา พุทธศักราช 256 แล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดประชุมรัฐสภาตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป ขอให้ท่านทั้งหลายผู้เป็นสมาชิกของสภาแห่งนี้ ได้ระลึกไว้เสมอว่า ท่านเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากประชาชน ให้มาเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศ ในการใช้อำนาจนิติบัญญัติ ดำเนินการปกครองและพิจารณาออกกฎหมายต่าง ๆ ให้รัฐบาลถือเป็นในการบริหารราชการแผ่นดิน

ดังนั้นประเทศชาติจะเจริญเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับสติปัญญา ความสามารถและความสุจริตบริสุทธิ์ของท่านที่จะปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวง โดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุด หากทุกท่านจะได้สำนึกตระหนักเช่นนี้อยู่เสมอ ก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ลุล่วงเป็นประโยชน์ เป็นความเจริญมั่นคงของอาณาประชาราษฎร์ และชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง

ขออำนวยพร ให้การดำเนินงานของรัฐสภาเป็นไปโดยเรียบร้อย สำเร็จผลที่พึงประสงค์ทุกประการ ขอท่านมีความสุขความเจริญทุกเมื่อไป”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการ “ในหลวง-สมเด็จพระราชินี” เสด็จฯ รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา

“วันนอร์” รับถูกทาบทาม นั่ง “ปธ.สภาฯ” จริง พร้อมทำหน้าที่หากจำเป็น

น้ำดับไฟ “วันมูหะมัดนอร์ มะทา” จบศึก “ปธ.รัฐสภา”

“พีระพันธุ์” งงข่าวถูกเสนอชื่อเป็นนายกฯ ลั่นเป็นไปไม่ได้

“ธนกร” ไม่ติด หาก “วันนอร์” ได้ถูกเสนอชื่อชิง “ประธานสภาฯ”

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More