พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

'พท.-กก.' เคาะชื่อ 'วันนอร์' นั่งปธ.สภาฯ พร้อมแบ่งเก้าอี้รองคนละตำแหน่ง

เพื่อไทย-ก้าวไกล แถลงข้อตกลงร่วม ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเสนอชื่อ วันมูหะหมัดนอร์ มะทา เป็นประธาน แบ่งตำแหน่งรองประธานคนละเก้าอี้

เมื่อเวลา 19.45 น. ที่โรงแรมแลงคาสเตอร์ ย่านห้วยขวาง กทม. ทางแกนนำพรรคเพื่อไทย และพรรคก้าวไกล ได้ร่วมแถลงถึงผลสรุปการเสนอชื่อประธานสภาฯ หลังจากที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ทางพรรคเพื่อไทย ได้ออกมายอมรับว่า ได้ผ่าทางตันด้วยการเเสนอชื่อ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ ขึ้นเป็นประธานสภา เพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างสองพรรค โดยพรรคเพื่อไทย และพรรคก้าวไกล จะรับตำแหน่งรองประธานสภาฯ

ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทย และพรรคก้าวไกล ได้ข้อสรุปคือ เสนอชื่อนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นประธานสภาฯ โดยพรรคก้าวไกล จะได้ตำแหน่งรองประธานสภาฯ คนที่ 1 ส่วนพรรคเพื่อไทยเป็น รองประธานสภาฯ คนที่ 2 โดยข้อตกลงร่วมมีรายละเอียดดังนี้

ข้อตกลงร่วมระหว่างพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทย

เรื่อง ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

ตามที่พรรคก้าวไกล พรรคเพื่อไทย พรรคประชาชาติ พรรคไทยสร้างไทย พรรคเสรีรวมไทย พรรคเป็นธรรม พรรคเพื่อไทยรวมพลัง และพรรคพลังสังคมใหม่ ได้ประชุมหารือร่วมกันกรณีตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยมอบหมายให้พรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยไปเจรจาตกลงร่วมกันนั้น

บัดนี้พรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยได้ตกลงร่วมกัน ดังนี้

1. เสนอชื่อ นาย วันมูหะหมัดนอร์ มะทา เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกล เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรค

เพื่อไทย เป็นรองประธานสภาคนที่ 2 โดยพรรคประชาชาติ พรรคไทยสร้างไทย พรรคเสรีรวมไทย พรรคเป็นธรรม พรรคเพื่อไทยรวมพลัง และพรรคพลังสังคมใหม่ พร้อมให้การสนับสนุนตามข้อตกลงนี้

2. บุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมผลักดันวาระที่ทำให้รัฐสภาไทยก้าวหน้า ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ และเป็นของประชาชน

3. ข้อตกลงเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพระหว่าง 8 พรรคในการจัดตั้งรัฐบาล เสนอและสนับสนุน นาย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี อย่างสุดความสามารถ โดยดำเนินการตามข้อตกลง MOU ที่ได้แถลงร่วมกันเมื่อ วันที่ 22 พ.ค. 2566

4. พรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยยืนยันร่วมกันให้ความเห็นชอบกฎหมายสำคัญเพื่อประชาชน ซึ่งรวมถึงการนิรโทษกรรมคดีแสดงออกทางการเมือง และการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพ ได้แก่ 

ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ร่างพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก และ ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตามที่พรรคก้าวไกลเสนอ

พรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทย เชื่อมั่นว่าข้อตกลงเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเข้าไปบริหารประเทศ ตามเจตนารมณ์ที่ประชาชนได้แสดงออกอย่างชัดเจนผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2566 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More