พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

กำหนดการ “ในหลวง-สมเด็จพระราชินี” เสด็จฯ รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา

วันนี้ (3 ก.ค.2566) มีการเผยแพร่กำหนดการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดประชุมรัฐสภา ณ ห้องประชุมอาคารรัฐสภา ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

  • เวลา 16.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังอาคารรัฐสภา
  • เวลา 17.00 น. เสด็จฯ ถึงอาคารรัฐสภา (บริเวณลานสะพานปลาอานนท์)
  • พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, ศ.พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา และทําหน้าที่ประธานรัฐสภา, นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เฝ้าฯ เสด็จ
  • เสด็จเข้าห้องประทับรับรอง
  • เสด็จออกจากห้องประทับรับรอง เข้าสู่ห้องประชุมฯ
  • ทรงยืนหน้าพระราชอาสน์ มีพระราชดํารัสเปิดประชุมรัฐสภา
  • เสด็จลงจากเวที เสด็จเข้าห้องประทับรับรอง
  • เสด็จฯ ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ออกจากอาคารรัฐสภา กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

 ทั้งนี้ ในวันที่ 4 ก.ค.นี้ จะมีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More