พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ป.ป.ช.เปิดบัญชี “พิธา” มีทรัพย์สิน 85 ล้าน – หนี้สิน 20 ล้าน

วันนี้ (5 ก.ค.2566) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2566 มีทรัพย์สิน 85,023,720.18 บาท หนี้สิน 20,740,176.02 บาท

ทรัพย์สินประกอบด้วย เงินสด 1,800,000 บาท, เงินฝาก 27 บัญชี 286,045.7 บาท, เงินลงทุน 1,346,698.98 บาท, เงินให้กู้ยืม 15,000,000 บาท, ที่ดิน 1 แปลง 18,000,000 บาท, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 15,000,000 บาท, ยานพาหนะ 2,140,000 บาท, สิทธิและสัมปทาน 19,413,985.5 บาท และทรัพย์สินอื่น 12,036,990 บาท

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์

ส่วนหนี้สิน เงินเบิกเกินบัญชี 807,414 บาท และหนี้สินอื่น 19,932,762.02 บาท ซึ่งเป็นหนี้จากการค้ำประกัน นอกจากนี้นายพิธาแจ้งในส่วนของทรัพย์สินจากเงินลงทุนในรายการที่ 63 ถือหุ้นบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) จำนวน 42,000 หุ้น มูลค่า 44,100 บาท

นายพิธา ยังแจ้งรายได้ต่อปีรวม 5,123,024.5 ประกอบด้วย มาจากเงินเดือน 1,362,720 บาท, รายได้จากทรัพย์สินจากขายคอนโด 13,673,506 บาท, ขายรถ 2 คัน 936,000 บาท, ขายหนังสือ 431,712 บาท

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และ ปดิพัทธ์สันติภาดา

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และ ปดิพัทธ์สันติภาดา

นอกจากนี้มีการแจ้งรายได้ต่อปีรวม 5,123,024.5 ล้านบาท ประกอบด้วย มาจากเงินเดือน 1,362,720 บาท, รายได้จากทรัพย์สินจากขายคอนโด 13,673,506 บาท, ขายรถ 2 คัน 936,000 บาท, ขายหนังสือ 431,712 บาท

ทั้งนี้ นายพิธา หมายเหตุว่า 1.ได้รายได้ในระหว่างดำรงตำแหน่งเฉลี่ย 3,418,376.5 บาทต่อปี, 2.ได้รายได้ในระหว่างดำรงตำแหน่งเฉลี่ย 234,000 บาทต่อปี และ 3. ได้รายได้ในระหว่างดำรงตำแหน่งเฉลี่ย 107,928 ต่อปี พร้อมแจ้งสถานภาพโสด โดยหย่าเมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2562 และมีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 1 คน

อ่านข่าวอื่นๆ

“วราวุธ” รอมติ ชทพ. โหวตนายกฯ ยินดี “วันนอร์” นั่งประธานสภา

“พิธา” รับจะน้อมนำพระราชดำรัส “ในหลวง” ไปบริหารประเทศ

กำไรสองต่อ เพื่อไทย ส่ง “พิเชษฐ์” นั่งรองประธานสภาฯ คนที่ 2

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More