พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

'วันนอร์' ออกคำสั่งนัดประชุมรัฐสภา เตรียมโหวตเลือกนายกฯ 13 ก.ค.

เลขาธิการรัฐสภา ออกหนังสือด่วน นัดประชุมรัฐสภา “โหวตนายกฯ” 13 ก.ค. นี้ ตั้งแต่เวลา 09.30 เป็นต้นไป

พรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการรัฐสภา ได้ออกหนังสือ ด่วนมากที่ สผ 0014/ร1 ถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เรื่องการประชุมร่วมรัฐสภา เนื่องด้วยประธานรัฐสภา (นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา) ได้มีคำสั่งให้นัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ในวันที่ 13 ก.ค. 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ทั้งนี้มีรายงานว่า ในวันที่ 13 ก.ค. พรรคก้าวไกล ในฐานะพรรคที่ได้คะแนนเสียงอันดับ 1 และเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล 8 พรรคร่วม จะเสนอชื่อ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ ส.ส. และ ส.ว. โหวตในที่ประชุมร่วมรัฐสภา ซึ่งต้องได้ 376 เสียง จึงจะได้ผ่านมติที่ประชุมร่วมรัฐสภา

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More